banner

Oisterwijkse Milieuvereniging tegen varkensstal Oisterwijk


De Oisterwijkse Milieuvereniging heeft zich, samen met vele andere bezwaarmakers, actief ingezet om de uitbreiding van een varkensstal aan de Oisterwijksebaan in Heukelom tegen te houden.

De vereniging heeft formeel bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen uitbreiding. Met name omdat de gemeenteraad eerder al een uitspraak heeft gedaan tegen uitbreidingen en deze aanvraag volgens de milieuverdedigers in dezelfde lijn bezien moeten worden. Ook zouden de installaties in de stallen niet voldoen aan de geldende normen, ook na de uitbreidingen niet.

Een eerdere actie tegen de komst van een megastal aan de Oisterwijksebaan (Foto: Rob Rokven).

Op de website van de gemeente Oisterwijk komen steeds meer bezwaarbrieven in beeld; veel inwoners zijn de stank, vliegen en fijnstof zat en maken zich zorgen over ziektes en andere nadelige invloeden van de varkenshouderij. Eén van de bezwaarmakers heeft opgemerkt dat de vergunningsaanvraag niet ter inzage beschikbaar was, en heeft ongezien bezwaar gemaakt.

Partij PrO heeft recent aan het college (burgemeester en wethouders) gevraagd meer en actief te controleren en te laten handhaven op eventuele gebreken of niet nakomen van de huidige vergunning en regelgeving.

Delen: