banner

Oisterwijk geeft asielzoekers te weinig woonruimte


De Gemeente Oisterwijk heeft de afgelopen jaren te weinig woonruimte aangeboden aan asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Voor snelle korte opvang werd enig moment een gymzaal gebruikt; voor asielaanvragers is er het AZC; in dit geval zoekt men woonruimte voor asielzoekers met verblijfsvergunning (Foto: Toby de Kort).

Volgens de toezichthouder heeft de gemeente over de laatste drie halfjaarlijkse periodes niet of niet tijdig voldaan aan haar huisvestingslicht voor mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Deze taak om deze vergunninghouders te huisvesten ligt bij de gemeenten. Een vergunninghouder verhuist in principe binnen 14 weken na het krijgen van een verblijfsvergunning.

De gemeente is hierover formeel geïnformeerd en krijgt nu gelegenheid middels een plan van aanpak dit tekort te herstellen. Uit opvallend veel reacties op eerdere berichten blijkt dat inwoners vinden dat de gemeente Oisterwijk al genoeg doet voor de opvang van asielzoekers en dat de inzet tot huisvesting in Oisterwijk in ieder geval niet ten koste mag gaan van de lokale woningzoekende op de sociale huurwoning markt.
Onbekend is nog hoe de gemeente dit wil gaan doen. Eerder zijn plannen geopperd om duurdere woningen in te zette, meerdere mensen in een huis te laten wonen of leegstaande panden geschikt te maken voor bewoning.

 

Delen: