banner

Honderd leden wijkvereniging Westend Oisterwijk


De nieuwe vereniging Westend en Omwonenden Oisterwijk groeit snel. Met al meer dan 100 leden in de vakantieperiode is het meteen duidelijk dat de doelstelling geen overbodige is. Het bevorderen van een gezonde leefomgeving voor omwonenden van intensieve veehouderijen is een noodzaak.

De leeftijd van de leden varieert van 9 tot 95 jaar. Het zijn ook geen enkelingen die overlast ervaren. Echter het niet gehoord worden heeft velen eens doen besluiten geen klachten meer te melden. Wij vinden dat burgers ook moeten kunnen participeren in een goed klachtensysteem. Voor nu ervaren degene die nog klachten melden enkel een eindeloosheid in een klachtenregistratie zonder oplossing. Velen begrijpen dat het ook niet de bedoeling is om een hard werkende boer te pesten of te verplaatsen. Werden vroeger veehouderijen, boerenbedrijven en mestluchten ervaren als gezond, de steeds intensievere veehouderijen en mest industrie is dat voor velen duidelijk niet, of niet meer. Verhalen uit de wijk spreken voor zich. Het is ook goed om elkaar daarin te respecteren. Overlast wordt door iedereen anders ervaren. Daarnaast is de ligging van straten, woningen en tuinen ook divers. Er zijn duidelijk gebieden of zelfs gedeelten van straten tot in de wijk Pannenschuur Buiten toe, die meer of juist minder overlast ervaren. De persoonlijke gezondheid en windrichting vanuit het open gebied met veehouderijen tegen deze woonwijken aan zijn ook belangrijke factoren. Alles wordt intensiever en de toename van risico en overlast factoren daarmede dus ook. Met de nu aangevraagde uitbreiding nemen procentsgewijs dus de toegestane bedrijfsactiviteiten, en dus de toegestane bedrijfsoverlast en gezondheidsrisico’s legaal toe als er vergunning verleend wordt. Er zijn nu al meerdere plannen tot verdere uitbreiding bekend van veehouderijen tegen het Westend aan. Deze houden in dat er oa in totaal 40000 varkens en 700 geiten zullen staan bij goedkeuring. Voor dit moment wil het College van Oisterwijk zijn toestemming geven aan de 1e varkensveehouderij tegen de woonwijk Westend aan voor een uitbreiding van dieren, stallen waarvan nog steeds enkele zonder luchtwasser en daarbij het verwerken van de eigen mest van ruim 8000 varkens. De mestverwerkingsinstallatie is reeds geïnstalleerd. Voor nu heeft het College vanaf 7 juli een ontwerpbeschikking ter inzage liggen om over te gaan tot het verlenen van de vergunning. U kunt daarop nog reageren door uw zienswijze op deze uitbreiding aan het College te sturen. Een voorbeeldbrief is verkrijgbaar via de vereniging Westend en Omwonenden Oisterwijk.

Leden betalen een jaarcontributie van € 2,00 p.p. Aanmelden kan via hennyvanherck@gmail.com of bel 0639670255.

 

 

 

Delen: