banner

Waar komt de Oisterwijkse dorpspomp?


De Oisterwijkse dorpspomp moet terug, dat is afgesproken. Maar op welke plek?

De Pompendans Jan Habraken

De Pompendans van Jan Habraken speelde zich af rondom de Oisterwijkse dorpspomp die recent werd weggehaald en nu wacht op een nieuwe plek.

Eerdere bevragingen gaven aan dat veel mensen hem op de oude plek terug willen, maar dat is niet opgenomen in het ontwerp van het nieuwe Lindeind. De gemeente heeft aan de initiatiefgroep Dorpspomp 2.0 gevraagd welke plek geschikt zou zijn, en hieruit zijn enkele voorstellen gekomen. Of die plek ook echt geschikt is, moet de gemeente nog beoordelen aan de hand van welstand, vergunning en infrastructuur. Het is uiteindelijk de gemeente die beslist, en waar eventueel bezwaar kenbaar gemaakt kan worden op hun besluit, maar eerst zoals gezegd, een toetsing van de wensen van de inwoners.

De plekken die nu voor ogen zijn, worden met een indicatiefoto weergegeven op de facebookpagina van de initiatiefgroep. De locaties zijn:

Kerkplein;

Verwielstraat;

Lind voor raadhuis;

Lindeind bij Lindeboom;

Lind voor Trouwlaantje;

Stemmen
Breng je stem uit door op facebook de foto te liken van de locatie die jij het beste vindt. Een like is één stem. De meeste stemmen gelden.

Delen: