banner

Vergunning voor RIBW in Kerkstraat Oisterwijk


Het RIBW heeft vergunning gekregen voor een wooncomplex aan de Kerkstraat; bezwaar is mogelijk. 

Links het pand in de Kerkstraat dat eerder al werd afgewezen. (Foto: Joris van der Pijll)

Links het pand in de Kerkstraat. (Foto: Joris van der Pijll)

De Gemeente Oisterwijk heeft de aanvraag voor 24 huurwoningen positief gehonoreerd, en is van mening dat het gebruik door RIBW om haar cliënten woonruimte te bieden past in de omgeving. Omwonenden zijn eerder hierover geinformeerd (zie onder) . Mocht iemand bezwaar zien tegen de vestiging van deze zorgorganisatie, dan kan er bij de gemeente tot zes weken na bekendmaking bezwaar kenbaar worden gemaakt.

Enkele inwoners hebben aan de gemeente vragen gesteld, mede in relatie tot een winkel met vuurwapens in de buurt, lees hun brief (klik hier).

Informatie voor omwonenden

RIBW Brabant is een zorgorganisatie in Midden-Brabant en begeleidt mensen met een psychiatrische achtergrond. RIBW Brabant bestaat inmiddels al meer dan 25 jaar en is destijds begonnen in Moergestel waar momenteel 24 cliënten in groepswoningen leven. Deze locatie voldoet echter niet meer aan de eisen van de huidige tijd vandaar dat RIBW op zoek is gegaan naar vervangende woonruimte in de omgeving. Hiervoor hebben zij een pand gevonden aan de Kerkstraat 55-57 te Oisterwijk waar voorheen slaapspecialist Jansen heeft gezeten. Dit pand zal verbouwd moeten worden om geschikt te maken voor bewoning. Er moet ook een omgevingsvergunning aangevraagd worden die door de gemeente Oisterwijk beoordeeld gaat worden.

In het complex worden 24 appartementen ondergebracht, allen met een eigen voordeur. Drie daarvan komen op begaande grond rechtstreeks uit op de Kerkstraat. En drie appartementen rechtstreeks aan de achterzijde bij het parkeerterrein. Via een ingang aan de zijkant zijn de overige appartementen te bereiken. Er komt namelijk een centrale trappenhal. Er ontstaat beneden in het souterrain nog een ruimte die niet voor bewoning gebruikt kan worden, wel voor opslag. Het hele gebouw behoudt dezelfde afmetingen/hoogte. Achterin op het terrein staat nog een gebouw dat verbouwd zal worden tot kantoor. Tevens zal hier een ontmoetingsruimte voor de cliënten van RIBW Brabant komen. Op het achter terrein worden parkeerplaatsen gecreëerd. Het streven is dat het pand eind van dit jaar of begin volgend jaar gereed is. Echter, dit hangt af van de procedure die gevolgd moet worden. Momenteel is het nog niet mogelijk om een exacte datum te geven.

Het ontwerp voor de aanpassingen van het bestaande pand (Architect Wolfs).

RIBW Brabant ondersteunt cliënten op verschillende levensgebieden, denk bijvoorbeeld aan psychische en lichamelijke gesteldheid, sociale contacten, financiën en daginvulling. Het kunnen mensen zijn met bijv. een depressie, borderline, ADHD etc. Cliënten zijn grotendeels uit behandeld en leren hier verder mee om te gaan. Het wonen en aanleren van vaardigheden op weg naar zelfstandigheid staan centraal. Er zijn cliënten die weleens alcohol of drugs gebruiken. In Oisterwijk gaat het niet om een voorziening voor mensen met een zogenaamde dubbele diagnose, een ernstige verslavingsproblematiek gecombineerd met een psychiatrische aandoening. Ook zal er geen sprake zijn van een gesloten setting.

Tevens benadrukt zij dat RIBW Brabant een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft, zowel richting cliënten als ook richting de buurt. Dat betekent dat ze het heel belangrijk vinden om een goede relatie met de buurt en de direct omwonenden te hebben. De buurtbewoners uit Moergestel geven aan geen (geluids)overlast te hebben van de cliënten van RIBW Brabant in Moergestel. Ook is dit jaar samen de nationale burendag georganiseerd en dat is prima verlopen en was erg gezellig. Wijkagent Cees Pasmans geeft aan dat hij prettig met RIBW Brabant samenwerkt. Hij heeft de incidentmeldingen van de afgelopen 2 jaren geanalyseerd en het blijkt dat er nauwelijks noemenswaardige meldingen van RIBW Brabant zijn, in ieder geval geen strafbare feiten.

 

Delen: