banner

Scouting Oisterwijk krijgt eindelijk hun nieuwe gebouw


Na meer dan 10 jaar wachten en diverse locaties aangewezen gekregen te hebben, lijkt het nu dan eindelijk serieus. Scouting Oisterwijk krijgt een plek op Sportpark Den Donk aan het eind van de Sportlaan.

Scoutingkinderen gooien in september 2010 verfbommetjes naar het oude gebouw in de Waterhoef, een ludiek afscheid voorafgaande aan hun verhuizing naar de Sportlaan.

Scoutingkinderen gooien in september 2010 verfbommetjes naar het oude (ook tijdelijke) gebouw in de Waterhoef, een ludiek afscheid voorafgaande aan hun verhuizing naar de tijdelijke huisvesting aan de Sportlaan. (foto Joris van der Pijll)

Het afgelopen half jaar zijn er met de gemeente diverse gesprekken gevoerd over de locatie. Op haar beurt heeft de gemeente volgens de Scouting flinke stappen gemaakt in de herontwikkeling van het Sportpark. Op dit moment ligt het voorontwerp bestemmingsplan tot en met 13 juli ter inzage. Een nieuw bestemmingsplan is nodig, omdat het huidige geactualiseerd moet worden om o.a. het nieuwe zwembad, sporthal en dus ook de blokhut van de Scouting in te kunnen passen. Komend half jaar hoopt het bestuur van Scouting Oisterwijk nog de openstaande vragen beantwoord te krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bouwtechnische en organisatorische onderwerpen. Ook de oprichting van de beheerstichting, die de blokhut straks zal gaan exploiteren, is iets dat verder vorm gaat krijgen. Het is de bedoeling dat het definitief bestemmingsplan in december dit jaar of januari volgend jaar goedgekeurd wordt door de Gemeenteraad. Dit betekent dat de Scouting in 2018 dan echt kan gaan bouwen!

Delen: