banner

Haaren vraagt provincie om onderzoek naar omliggende gemeenten


Recent heeft de provincie besloten een bestuurskracht onderzoek in te stellen naar de Gemeente Haaren. Het is nodig om, als blijkt dat het gemeentebestuur onvoldoende functioneert, de regie over te kunnen nemen en in dit geval, op dit onderwerp, ook zonder instemming van de gemeente Haaren over te kunnen gaan tot een gemeentelijke herindeling. De uitkomst van dat onderzoek is nog niet bekend.

Vanuit de Gemeente Haaren is nu het verzoek gericht aan de provincie, om ook een onderzoek te laten verrichten naar de bestuurskracht van de omliggende gemeenten, waaronder Oisterwijk. Ze willen dat onderzoek, als de provincie daar mee instemt, eveneens voorleggen aan de inwoners van Haaren, nog voor het referendum dat gepland staat in oktober.

Ook is deze informatie volgens gemeente Haaren nodig om het moment van herindeling te bepalen. De raad heeft besloten op te splitsen, als de kernen na herindeling terecht komen bij een toekomstbestendige gemeente. Of die gemeenten toekomstbestendig zijn, dat zou een dergelijk onderzoek kunnen aantonen.

Om deze vergelijken en afwegingen, ook voor inwoners in hun keuze bij het referendum, goed te kunnen maken, dient er een onafhankelijk onderzoek te komen naar alle betrokken gemeenten, zo is Haaren van mening.

Delen: