banner

Groen gras is niet heilig voor gemeente Oisterwijk


Een mooi groen grasveld in het centrum van Oisterwijk…

Waar het ooit allemaal om is begonnen: mooi groen gras in de zomer, als groene uitstraling die past bij ons mooie Oisterwijk, de Parel in ’t Groen.

Het Lindeind, de Kop van de Lind in Oisterwijk, na de herinrichting is ’t om door een ringetje te halen (Foto: Joris van der Pijll).

In de vele jaren van discussie, zowel onder inwoners, diverse verenigingen, bij het college (burgemeester en wethouders) en de gemeenteraad, is er vanaf het begin één hele duidelijke reden geweest voor de gewenste aanpassing aan de Kop van de Lind ofwel het Lindeind, en dat waren de dorre plekken in de zomer, veroorzaakt door hoofdzakelijk de kermis.

Na heel veel gesprekken, onderzoeken, diverse besluiten, pogingen tot handhaving, diverse keren herstel en uiteindelijk een flinke investering in een compleet nieuwe inrichting, hebben we in Oisterwijk weer een Lindeind om door een ringetje te halen. Zoals het begin vorige eeuw ook werd omschreven, toen nog voorzien van palmbomen. Vele woorden van lof verdient dit plaatje!

Bruin

Helaas is de besluitvorming over dit mooie nieuwe stadsparkje niet helemaal goed gegaan, zo zijn vele inwoners van mening. Vele organiserende verenigingen mogen er niet meer op, een evenement zoals het Pareltoernooi met de vele jeu-de-boules banen op De Lind vertrekt daarom uit het centrum, want het gras moet worden ontzien. De kermis echter, een evenement van de gemeente zelf, die zet de gemeente er wel op. Geen grote blubbersporen zoals enkele jaren terug, en ook de boomwortels worden beschermd, dat is een verbetering. Maar van groen gras zal over enkele weken niets meer te zien zijn. Het hele veld is bedekt met rijplaten die, zoals ervaring heeft geleerd, zorgen voor dor bruin gras dat vele weken nodig heeft tot herstel.

En dat is precies waar het al die jaren om ging, geen bruine plekken meer in ons mooie centrum!

Het gras wordt tijdens de kermis voor 2 weken bedekt met rijplaten (Foto: Joris van der Pijll).

De gemeente

Het proces om tot de huidige inrichting te komen is uitgebreid geweest, zo geeft ook de woordvoerder van het college aan: ‘Er was en is veel draagvlak voor de huidige inrichting en gebruik van de Lind. Mensen zijn overwegend positief.’ Ook ziet de gemeente in dat niet iedereen blij en tevreden is. ‘Bezwaren zullen er blijven aangezien je met tegengestelde wensen en belangen te maken hebt. Beschadigingen aan het gras zijn niet uit te sluiten, dat accepteren we. Dat is een gevolg van de keuze om hier toch een bepaalde mate van evenementen toe te laten. Door intensief beheer en onderhoud kan onze buitendienst dit snel herstellen. In het voortraject voor het herinrichtingsplan van de Kop van de Lind is naar voren gekomen dat de monumentale groene uitstraling voor Oisterwijk heel belangrijk is, maar dat ook evenementen op het Lindeveld heel waardevol zijn voor de levendigheid in de stad. In de toekomst zijn evenementen nog steeds mogelijk, maar moeten wel passen binnen de beschikbare ruimte. In het nieuwe plan zit een aantal ingrepen om het lindeveld beter te beschermen. Door de nieuwe struiken en plantenborders worden de bomen beter beschermd. Bij de ingang komen wegneembare paaltjes, zodat alleen mensen op het veld kunnen komen die ook daadwerkelijk een vergunning hebben. Tijdens evenementen wordt het gras beschermd met rijplaten tegen rijdend verkeer. Door het jaarrond intensievere beheer en de aanwezigheid van een beregeningsinstallatie wordt het groene karakter zo goed mogelijk in stand gehouden.’

Duidelijk is dat de gemeente in haar uitvoering voorbij gaat aan de grootste klacht die al die jaren bij de inwoners heeft gespeeld: de bruine plekken in de zomer. En daar is de gemeente zelf met haar kermis de grootste veroorzaker van. Veel inwoners zijn daar boos en teleurgesteld over en geven hun ongezouten kritiek. Gezien deze reacties is zeker: als er geen aanpassing komt in gebruik, zal dat zo blijven.

Delen: