banner

Bergen mest bij overlast veroorzakende boer


Of het mag daar zijn de meningen over verdeeld, maar dat het stinkt is zeker: een enorme berg mest bij een boer in Heukelom, aan de rand van de wijk Westend.

Al jaren staat het boerenbedrijf op deze locatie ter discussie. Defecte luchtwassers, een nieuwe grote mestverwerkingsinstallatie, uitbreidingen van stallen en veestapel…

Bergen geurende mest naast de silo’s van de nieuwe mestverwerkingsinstallatie.

Volgens de controlerende instantie zouden de luchtreinigers nu goed werken. De voorgenomen uitbreidingen vallen volgens de gemeente binnen het bestemmingsplan. Mest mag de boer verwerken, mits het mest is van de aldaar gehouden veestapel; aanvoer vanaf andere locaties is niet toegestaan.

Deze week werd een volgend probleem duidelijk: mestopslag in de open lucht. Bergen mest liggen er buiten te geuren, zo werd vastgelegd door omwonenden (zie foto). Mag dat wel?

Duidelijk is in ieder geval dat verschillende omwonenden er last van hebben…

 

 

Delen: