banner

Hongerstakende asielzoeker AZC Oisterwijk mag blijven


Een bewoner van het Asielzoekerscentrum (AZC) in Oisterwijk heeft zijn hongerstaking opgeheven. De asielzoeker was in hongerstaking gegaan vanwege een voornemen tot afwijzing van zijn asielaanvraag. Deze vluchteling kreeg vooralsnog geen verblijfsvergunning.

Gevaar
Het betreft een persoon die in het land van herkomst werkzaam is geweest als journalist. Hoewel hij daar goed zijn werk kon doen, is er volgens hem op enig moment sprake geweest van onder meer een bedreigende situatie en een aanslag. Uit verhoren en onderzoek door de immigratiedienst, verwoord in een 22 pagina’s tellende uiteenzetting, is volgens de onderzoekers echter gebleken dat er voor deze persoon geen gevaar bestaat als hij terugkeert naar zijn land.

Familie
Deze persoon heeft een ex-vrouw en kind in Nederland, maar volgens de onderzoekers is daar geen bestaande gezinsrelatie mee. Volgens het onderzoek is deze persoon goed in staat om fysiek in schoolvakanties en op afstand met moderne communicatiemiddelen vanuit zijn eigen land contacten te onderhouden met zijn zoon.

Betrokkene kreeg gelegenheid zijn zienswijze op dit onderzoek in te dienen. Tegelijk is hij in hongerstaking gegaan. Hij heeft zijn hongerstaking na 29 dagen afgebroken. Tien dagen later kreeg hij bevestiging van de IND dat zijn aanvraag werd toegekend.

Delen: