banner

Geslaagde themamiddag natuur en dementie in Oisterwijk


In het Tiliander in Oisterwijk werd op dinsdag 20 juni een themamiddag en een lezing over natuur en dementie gehouden. Deze middag werd georganiseerd door de Nature Assisted Health Foundation (NAHF.) Tijdens deze middag kwamen er verschillende sprekers aan het woord die allemaal iets te vertellen hadden over het belang van de natuur en de invloed daarvan op ouderen. Ook werden de uitkomsten van enkele onderzoeken gepresenteerd.

Door: Bob ter Horst

Natuur en dementie

Volgens de Website van de Hersenstichting is dementie is een verzamelnaam voor verschillende hersenziektes waarbij de verstandelijke vermogens zoals geheugen en taal achteruit gaan. Naar schatting zijn er in Nederland 260.000 mensen met een vorm van dementie. En hiermee is het een van de meest bedreigende ziektes van dit moment. Het is na kanker en hart- en vaatziekten momenteel de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. Tegenwoordig is er nog geen genezing mogelijk, wel wordt er wereldwijd veel onderzoek gedaan om genezing mogelijk te maken. De NAHF is een organisatie die zich bezighoudt met het effect van de natuur op gezondheid. Een van de projecten van de NAHF is natuur en dementie. In dit project willen ze onderzoeken wat de effecten zijn van groen/natuur op mensen met dementie en hoe de natuur hierbij is in te zetten. “Onze missie is het verbeteren van de kwaliteit van leven vanuit een combinatie op het gebied van groen en gezondheid. Ook willen we een brug slaan tussen wetenschap en ondernemerschap,’’ aldus projectleider Ben Janssen.

Een speciaal welkom

Voordat de presentaties begonnen werd iedereen welkom geheten door Gonneke Zoutendijk van de bibliotheek Oisterwijk. Zij kwam met de mededeling dat er op 21 december (wereld alzheimer dag) een dementheek geopend wordt in de Bibliotheek van Oisterwijk. In deze dementheek zal informatie gegeven worden over dementie en zullen er interviews gepresenteerd worden die gehouden zijn met dementerenden.

De presentaties beginnen

De middag ving aan met een presentatie gegeven door Ben Janssen, die de goed gevulde zaal inlichte over het concept natuur en dementie. Nadat iedereen was ingelicht over het project begonnen de presentaties. Jana Verboom van Wageningen research mocht het spits afbijten met haar project ‘groen voor grijs’. Zij heeft onderzocht wat groen voor de mens kan doen. Groen voor grijs is een 4-jarig onderzoek dat zich bezighoudt in de wijk Waterhoef. “Vorig jaar hebben we een uitgebreide nulmeting gedaan om te kijken hoe het gesteld is met de kwetsbaarheid van de 65-plussers, en de kwaliteit van leven in de wijk. Dit jaar zijn we bezig om de wijk op de schop te nemen en deze te ‘vergroenen’. Er lopen allerlei lokale projectjes en er is veel enthousiasme. Volgend jaar willen we de effecten gaan meten,’’ aldus Verboom over het project groen voor grijs.

Lezing over Natuur en dementie (Foto: Bob ter Horst).

Na een korte pauze was het tijd voor een interactieve lezing die werd gegeven door Bianca Pastoors, fysiotherapeut bij ouderenzorg organisatie De Wever. Pastoors lichtte de zaal in over het belang van beweging voor ouderen. Bianca Pastoors: “Bewegen is belangrijk voor ouderen omdat het onder andere de lichamelijke conditie bevorderd, maar ook het risico op valincidenten verminderd.” Ook gaf ze enkele harde feiten over het onderwerp. Zo vertelde ze dat 73% van de 65-plussers geen spierversterkende oefeningen doet. Aan het eind van de lezing deed ze een oefening met de aanwezigen in de zaal. Dit alles om te demonstreren dat beweging te alle tijden mogelijk is.

Studenten aan het woord

De laatste presentaties werden gegeven door enkele studenten die allen hun eigen onderzoek hadden gedaan. De eerste hiervan was Linde Jehee een student Urban Geography aan de universiteit van Utrecht. Zij had door ouderen te interviewen een beeld geschetst over groen in de wijk. Jehee kon na afloop van haar onderzoek concluderen: “Wanneer mensen bewust zijn van het positieve effect van groen, het een makkelijkere opgave is om hier gebruik van te maken.”

Hierna was het al weer tijd voor de laatste twee sprekers van de dag: Jeske Claassen en Maartje Gerrits beide studenten fysiotherapie aan Avans in Breda. Jeske was de eerste spreekster. Ze vertelt aan de zaal dat we in Nederland te maken hebben met dubbele vergrijzing. Dit houdt in dat ouderen niet alleen ouder worden maar ook langer zelfstandig blijven wonen. Hiernaast is het ook nog zo dat bijna de helft van alle ouderen te weinig beweegt. Jeske heeft daarom onderzoek gedaan naar de stimulerende en belemmerende factoren om te bewegen. Enkele motivatiepunten zijn: de zelfstandigheid kunnen behouden, de sociale contacten kunnen behouden en stimulering door de naaste omgeving. Enkele belemmerende factoren zijn: angst, het gebrek aan een partner en een onveilige omgeving. “Uit mijn onderzoek bleek ook nog dat de persoonlijke geschiedenis een belangrijke rol speelt, zo kan een traumatische gebeurtenis het beweeggedrag van ouderen plotseling en blijvend veranderen,” aldus Jeske Claassen. De allerlaatste spreker was haar collega Maartje Gerrits die een onderzoek heeft gedaan naar wat de invloed op bewegen is van de omgeving. Hiervoor heeft ze twee routes uitgezet die ouderen konden lopen, de ene groep een groene route de andere een grijze. Maartje kon aan het einde van haar onderzoek concluderen: “De effecten jammer genoeg hetzelfde bleven, maar er zijn wel een aantal mensen overgestapt van de grijze naar de groene route en niet andersom.’’

De toekomst en een feestelijke afsluiting

‘’Voor de toekomst wil de NAHF de resultaten van het project in Waterhoef uitrollen naar andere gemeenten. Met name de manier waarop je toe moet werken naar succes’’, aldus Ben Janssen over de toekomst van het project. Na de presentaties werden de studenten hartelijk bedankt voor hun bijdrages. Ook kregen zij enkele presentjes aangeboden. Hierna was het tijd om feestelijk af te sluiten met een drankje in het horeca gedeelte van het Tiliander. Degene die meer informatie wil over het Natuur en Dementie project kan een kijkje nemen op de website www.nahf.nl

Bob ter Horst (18) studeert HBO Journalistiek aan de Fontys in Tilburg. Voor de afronding van zijn eerste studiejaar was hij afgelopen week te gast bij onze redactie. Wij danken Bob voor zijn verslag en wensen hem veel succes met zijn studie! 

 

DTZ logo low

Delen: