banner

Belangengroep Toekomst Haaren roept op tot aanpassen referendum


Vanavond, tijdens de raadsvergadering in Haaren, heeft voorzitter Peter Dirks namens Belangengroep Toekomst Haaren ingesproken. De oproep is gericht op aanpassing van het door college van Haaren voorgestelde referendum en versnelling van het proces tot opsplitsing.

Geacht College en leden van de Gemeenteraad,

We weten inmiddels wat goed is voor elk van de 4 Haarense dorpen. Er zijn de afgelopen 3 jaren vele onderzoeken geweest die allemaal als uitkomst kende dat de Gemeente Haaren het best opgesplitst kan worden. Waarom nu alsnog een eerder door de Gemeenteraad weggestemde burgerpeiling houden met de vraag of we moeten gaan opsplitsen. Dat voegt volgens de Belangengroep Toekomst Haaren niets meer toe. Het zou wederom geld over de balk gegooid zijn en de noodzakelijk geachte opschaling van de bestuurskracht alleen maar onnodig verder uitstellen.

De burgerpeiling gaat inmiddels weer over dezelfde raadgevende vraag zoals die 3 jaar geleden aan de orde was: zelfstandig blijven of opsplitsen? Waarom weigert u de van belang zijnde vraag te stellen: wat is uw oriëntatie en wanneer?

Alle factoren die de Brede Klankbordgroep, het bureau Wagenaar-Hoes, de heer Augusteijn, het internetforum en de Belangengroep Toekomst Haaren hebben onderzocht en gerapporteerd doen er kennelijk nu niet meer toe. Evenmin de door de Provincie uitgedragen beleidsissues in het kader van Veerkrachtig Bestuur Brabant. Het PON-rapport legt de focus op de gevolgen van opsplitsing, maar zegt niets over de gevolgen van zelfstandig blijven.

Gevolg van al dit gedraai is dat er nu vermoedelijk op 4 oktober 2017 een burgerpeiling gehouden wordt en zeker is dat op 18 maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen volgen. De kans dat de Provincie de regie gaat overnemen wordt meer en meer denkbaar. De Provincie doet onderzoek naar de bestuurskracht van de Gemeente Haaren en zal daar nog dit jaar conclusies uit trekken. Met name het feit dat de Provincie het eerdere besluit tot opsplitsing zeer serieus heeft genomen, en het de inwoners van gemeente Haaren niet aan hun lot over kan laten, het evenmin alles behalve redelijk is omliggende gemeenten jaren lang in onzekerheid te laten, kan reden zijn voor de Provincie om zonder instemming van de Haarense gemeenteraad het proces van opsplitsing en herindeling te starten.

De Provincie streeft ernaar om Haaren per 1 januari 2020 op te splitsen. Dit betekent dan dat er tussentijdse verkiezingen nodig zijn; al na anderhalf jaar na de gemeenteraadsverkiezing in 2018. De gemeente Haaren heeft zelf als streefdatum nog steeds januari 2022. Maar een ingrijpen van de provincie dreigt. Ook omdat er een bestuurskrachtmeting in Haaren is opgelegd.

Door al dit gedraai en uitstelgedrag is er veel tijd verloren. Pas de vraagstelling van de burgerraadpleging aan, gericht op een spoedige opsplitsing. Niemand is gebaat bij een nog langere periode van onzekerheid. Neem donderdag 13 juli een wijs besluit!

Ik dank u voor uw aandacht.

Peter Dirks, namens Belangengroep Toekomst Haaren

Delen: