banner

Rekenkamer bevestigt gevoel inwoners Oisterwijk


Afgelopen maandag werd in het raadhuis van Oisterwijk een presentatie gegeven over een onderzoek door de Oisterwijkse rekenkamer, over inwonersinitiatieven, ofwel burgerinitiatieven.

Twee universitaire onderzoekers hebben de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met lokale initiatiefnemers van een diversiteit aan lokale initiatieven, en ook gesproken met ambtenaren en andere betrokkenen. Nadrukkelijk werd hierbij onderscheid gemaakt tussen gemeentelijke taken, waarbij inwoners betrokken worden, want dat noemt men burgerparticipatie; ofwel het bevragen van meningen van inwoners of het vragen van hulp aan inwoners, door de ambtelijke of politieke organisatie. Hier gaat het dus echt om projecten die door inwoners, op hun initiatief, worden opgepakt en uitgevoerd. De gemeente is daarbij soms niet betrokken, soms als helpende hand of in vorm van regelgeving nodig.

Buurtbewoners samen aan het werk in de Waterhoef.

Volgens de onderzoekers, die ook bekend zijn met initiatieven in andere gemeenten, is Oisterwijk erg rijk aan activiteiten die worden geïnitieerd en opgezet door de inwoners zelf. Veelal met nauwelijks of beperkte steun van de gemeente. inwoners van de gemeente Oisterwijk doen het goed! Oisterwijk bruist, en heeft energie!!

Uit het onderzoek kwam duidelijk naar boven, dat inwoners die betrokken zijn bij dergelijke initiatieven, veel tegen de bureaucratie van de gemeente aanlopen. Persoonlijk zijn de diverse individuele ambtenaren prima mensen en is er respect en waardering voor hun werk; als hulpvragen of initiatieven verder de organisatie in moeten, werkt die organisatie als dikke stroop. Bureaucratie, regelgevingen en ‘kastje-muur’ situaties leveren dan frustraties op en zorgen voor onnodige belemmeringen of vertragingen.

Veel van de initiatiefnemers starten hun activiteit vanuit zorg en leefbaarheid in buurten en wijken, of voor bepaalde doelgroepen. Ze doen het vooral ook om daar plezier uit te beleven. Het kan het welzijn verhogen, de economie stimuleren, of van symbolieke betekenis zijn (zoals het Kinderlintje). Soms zelfs werken ze als beleidsmakers of beleidsuitvoerders.

Voor initiatiefnemers is het van belang dat de politiek niet al te snel dergelijke initiatieven overneemt. Wel zou de gemeenteraad regelmatig kunnen bekijken hoe de gemeente dergelijke initiatieven kan ondersteunen.

Vanuit de ambtelijke organisatie en het college (burgemeester en wethouders) zou men naar de initiatiefnemers duidelijker kunnen zijn hoe men deze kan ondersteunen, wat men van hen kan verwachten, en welke waardering er is voor het initiatief. Het gaat zeker niet altijd om geld, of slechts om relatief weinig geld, maar veel meer om waardering en hulp. Met name ook hulp in omgang met en voortgang door de ambtelijke organisatie, de juiste persoon en de juiste weg, en helderheid over de verwachtingen en mogelijkheden.

Daar waar inwoners vaak vragen om een menselijke omgang, vraagt de gemeentelijke organisatie om reguleren. Het advies van de onderzoekers is dan ook: neem mindset aan die aansluit op de omgang met burgerinitiatieven.

Het conceptrapport is voor een reactie voorgelegd aan het college (burgemeester en wethouders) Op 6 juli komt het geheel in de raad. Dan wordt bepaald wat de raad met de aanbevelingen wil gaan doen.

Een overzicht van de in het rapport opgenomen en besproken burgerinitiatieven, bedacht en opgezet door en voor inwoners (dit is een selectie van de vele projecten in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom).

Delen: