banner

Partij PGB en PrO laten Oisterwijkers in de kou staan (Update)


Partij PGB en PrO laten Oisterwijkers in de kou staan, zo is de mening van de VVD, die samen met AB in Oisterwijk ruim een half miljoen uitgeven aan de herinrichting van Tiliander. Ook AB heeft commentaar op AB en PGB, en ook op coalitiegenoot VVD!

VVD heeft hierover een bericht ingezonden:

Toekomstbestendige cultuurcentra

Het ontwerp van de nieuwe oprijbaan van Tiliander, door architect 2 Snoeken.

De volgende stap is gezet in de door ontwikkeling van de cultuurcentra als culturele motor van de gemeente Oisterwijk. VVD en AB hebben ingestemd met de verbouwing van de begane grond en het verbeteren van de toegankelijkheid van Tiliander. Wij betreuren het dat PrO en PGB deze raadsvoorstellen niet hebben gesteund. Zij laten daarmee de jaarlijks 175.000 bezoekers en de inwoners van de gemeente Oisterwijk in de kou staan. Want, deze verbouwing is nodig, omdat de Tiliander ‘up to date’ gemaakt moet worden voor de huidige samenleving en de tijd waarin we leven. Sinds de bouw in 2002-2003 is er niets meer geïnvesteerd in het gebouw om het modern te houden en bruikbaar voor de huidige en toekomstige gebruikers. Dit is dus hard nodig!

Wij vinden het belangrijk dat de cultuurcentra toekomstbestendig en financieel gezond zijn. Dat het aanbod aansluit op de vraag. De VVD vindt dat cultuur geld mag kosten. De overheid heeft hierin duidelijk een verantwoordelijkheid. Echter alleen waar de markt (aanbod) niet in kan voorzien, heeft de overheid bij ‘vraag van de markt’ een rol. Cultuur verbindt, draagt bij aan geluk, voorkomt eenzaamheid, zorgt voor zelfontplooiing en ontwikkeling. Allemaal zaken waar de VVD voor staat. Wij ondersteunen de doorontwikkeling  van de cultuurcentra. Wij zijn echter wel nadrukkelijk voorstander van financieel gezond geëxploiteerde cultuurcentra, zodat de structurele bijdrage van de gemeente zo laag mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de doelstellingen. Dit vraagt ondernemerschap, flexibiliteit en creativiteit.

De VVD heeft er alles aan gedaan om de juiste randvoorwaarden te scheppen om tot resultaten te kunnen komen. Wij willen er voor zorgen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving, zonder dat daar barrières voor opgeworpen worden. Dit zijn we overigens wettelijk ook verplicht. Nu de toegankelijkheid aan de Tiliander wordt verbeterd kan iedereen deelnemen aan activiteiten die daar zullen plaatsvinden. De VVD heeft voor ú ingestemd met de raadsvoorstellen ten aanzien van de toegankelijkheid en de aanpassingen van de begane grond. Zodat u nog vele jaren gebruik kunt maken en kunt genieten van onze mooie cultuurcentra.

Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom, u kunt ons bereiken door bijvoorbeeld een mail te sturen naar annecristienspekle@gmail.com of kijk op onze website voor meer informatie.

Anne Cristien Spekle
Fractievoorzitter VVD Oisterwijk

AB heeft hierover onderstaande ingezonden:

Verslag raadsvergadering 11 mei

Op de agenda stonden 2 zaken met betrekking tot Tiliander.

Toegankelijkheid:
Volgens de nieuwe regelgeving moet iedereen zonder noemenswaardige belemmeringen in de Tiliander kunnen komen. In principe voldoet de Tiliander daar nu al aan, maar door de gebrekkige werking van het nu aanwezige liftplateau levert dat wel problemen op. Dan zou je toch zeggen: vervang die gebrekkige invalidenlift voor een beter model, dat niet afhankelijk is van de weersomstandigheden en vandalismebestendig is. Het college heeft daar geen vertrouwen in en stelde een hellingbaan voor. Het hoogteverschil is ruim 1.60 m . Dit hoogteverschil mag met een hellingbaan overbrugd worden, mits het hellingspercentage niet meer is dan 5% en in de helling voldoende rustpunten zijn aangebracht. Dit houdt in dat die hellingbaan tussen de 40 en de 50 meter lang zal moeten zijn. AB vraagt zich af of dit voor veel mensen fysiek wel haalbaar is. Voor een scootmobiel moet dit geen probleem zijn , maar wel voor iemand die niet goed ter been meer is en nu 50 meter extra moet omlopen tegen een helling op. AB heeft daarom aan de raad gevraagd om ook de lift te vervangen door een beter exemplaar, bijvoorbeeld een gesloten exemplaar dat makkelijk te bedienen is en weer- en vandalismebestendig is. De andere partijen ,VVD, PrO en PGB, stemden tegen het voorstel van AB en dus blijft Oisterwijk zitten met een krakkemikkige invalidenlift bij Tiliander. De kosten van de voorgestelde lift zijn +/- € 30.000. De kosten van de hellingbaan worden geraamd op +/- € 113.000.

De modernisering van de begane grond van Tiliander:
Een bodemloze put vinden veel Oisterwijkers en AB begrijpt dat, maar AB vindt het tegenstemmen van de oppositie niet correct, omdat juist zij aan de bron stonden van dit debacle. Ook wij hebben geworsteld met dit voorstel, maar besturen is wel een besluit nemen. AB is er voorstander van om de benedenverdieping van Tiliander na 15 jaar te moderniseren en aan te passen aan de huidige behoeften en voor betere exploitatiemogelijkheden. De kosten hiervan zijn +/- € 447.000. Hierdoor kan de bibliotheek deels naar de begane grond komen en dan kan die gezamenlijk gebruik maken van een ontvangstbalie samen met de VVV en DEC. AB vindt dat prima, want hierdoor kan de bovenverdieping ook gebruikt worden door andere verenigingen en diensten. AB hoopt dat hiermee de loop naar de Tiliander verbeterd wordt. Volgens AB is daarvoor ook nodig dat het oude Kunstkringgevoel weer terugkomt. Veel Oisterwijkers missen nu dat gevoel van
saamhorigheid en gelijkwaardigheid in Tiliander.

Ruud van de Ven

Algemeen Belang

Delen: