banner

Machtsblok in Oisterwijkse politiek


Een ingezonden brief over het machtsblok van de coalitie van VVD en AB in de Oisterwijkse politiek:

Als je de ingezonden brieven in de Nieuwsklok van afgelopen weken leest dan vraag je je af wat er toch met de politiek in Oisterwijk aan de hand is.Niet alleen de politici rollen buitelend over elkaar heen, waarbij niet geschroomd wordt om op de man te spelen, ook de inwoners uiten hun ongenoegen over de wijze waarop in Oisterwijk met de belangen van de inwoners wordt omgegaan.
In het begin denk je al vlug het zal allemaal wel, maar als je eens goed kijkt wat er allemaal gebeurt dan rijzen je de haren ten berge.
Hoe is het toch mogelijk dat anno 2017 de voetbal velden van Taxandria in een zo slechte toestand verkeren dat na het minste regenbuitje alle wedstrijden moeten worden afgelast en zelfs de wedstrijden van de F-Pupillen niet kunnen doorgaan terwijl in de hele regio wel gewoon gevoetbald kan worden? En dat voor een sportcomplex dat door de KNVB nog niet zo heel erg lang geleden geschikt werd bevonden voor trainings wedstrijden van het Nederlands Elftal en Ere Divisie clubs uit binnen- en buitenland? Zelfs een trainingswedstrijd tussen de toppers PSV en Real Madrid was toen geen enkel probleem.
Het instellen van een linksaf verbod naar de Nic.van Eschstraat moest escaleren want als je het verdomd om goed te luisteren naar de wensen en behoeften van de inwoners dan weet je bij voorbaat dat er problemen ontstaan. Als je inwoners vraagt om mee te denken en je doet een aangedragen oplossing vervolgens af met een ambtelijk mailtje dat je die oplossing niet ziet zitten dan boor je elke bereidheid om mee te denken voor de toekomst de grond in. Het ambtelijk apparaat ziet je oplossing niet zitten en blijkt zelfs niet bereid om het voor te leggen aan de externe “deskundigen” die opdracht krijgen om een advies op te stellen! Wat is dan nog de waarde van een dergelijk “deskundig” advies?
De laatste stunt van onze politici is de nieuwe opzet voor de rioolbelasting.
Uitgaande van het principe de vervuiler betaalt wordt eigenaren van een woning een bedrag van € 100,00 in rekening gebracht. Dat is een vast bedrag, zonder differentiatie naar grootte van het gebouwde perceel of de oppervlakte waarop de woning gebouwd is, terwijl de hoeveelheid hemelwater die wordt afgevoerd van veel kastelen die de afgelopen jaren gebouwd zijn overeenkomt met de afvoer van hemelwater van een hele straat eengezinswoningen!
De VVD heeft zich bijzonder sterk gemaakt voor een andere manier om de rioolbelasting te berekenen en dat is te merken.
De vele landhuizen die Oisterwijk inmiddels rijk is betalen voor die woning het zelfde bedrag van € 100,00. Dat heet in VVD kringen “eerlijk” verdelen van de lasten!!
Nu is er binnen het ambtelijk apparaat ook nog een knappe kop die berekend heeft dat er in Oisterwijk 159 vrijstaande garageboxen zijn gebouwd die een aparte aanslag krijgen voor de WOZ en van de daken daarvan wordt hemelwater geloosd
op de gemeentelijke riolering. Kassa werd de conclusie en in de nieuwe verordening worden deze garageboxen belast met een bedrag van € 50,00 per jaar.
Het standpunt van de VVD kan ik nog wel begrijpen want hun kiezers worden enorm bevoordeeld maar dat de andere partijen daar ook mee akkoord zijn gegaan is voor mij onbegrijpelijk. In Oisterwijk gaan de zwakste schouders de kosten van het riool systeem dragen en van het principe de vervuiler betaalt komt helemaal niets terecht.
De rioolbelasting voor de woning wordt tegelijk met de WOZ in rekening gebracht en het is voor mij onbegrijpelijk dat deze WOZ waarde niet als basis is genomen voor de berekening van de bijdrage per woning.
De stijging van de WOZ heeft ook duidelijk een VVD sausje meegekregen want hoe is het uit te leggen dat de waardes van een doorsnee eengezinswoning procentueel meer stijgen dan de woningen in het luxe segment ?
Met de huidige politieke verhoudingen is er weinig of niets te veranderen aan de onrechtvaardige WOZ en Rioolbelasting, want het huidige machtsblok van de coalitie van VVD en AB, heeft de democratische regels terzijde geschoven, maar als we daar bij de komende verkiezingen rekening mee gaan houden en op de juiste wijze onze stem gaan uitbrengen, is er voor de doorsnee Oisterwijker nog kans op een eerlijker verdeling van de lasten in de toekomst.
Rini van den Boer

Delen: