banner

Groot gemis in Plan van Aanpak herindeling Haaren


In het Plan van Aanpak voor het informeren van de inwoners van Gemeente Haaren, over de mogelijke gevolgen van gemeentelijke herindeling, ontbreekt een groot deel: de hamvraag.

Met het doel de inwoners van de gemeente Haaren op een objectieve wijze te informeren over de mogelijke gevolgen van opsplitsing van de gemeente Haaren, wil de gemeente Haaren per thema het beleid, vergoedingen/kosten en toekomstige plannen in beeld brengen. Men gebruikt hiervoor informatie uit de gemeenten: Vught, Tilburg, Boxtel, Oisterwijk , Heusden en de gemeente Haaren zelf. Met deze informatie wil men een vergelijk maken van gemeentelijke zaken en de overeenkomsten en verschillen per gemeente en per diverse gezinssituaties inzichtelijk maken. Hieruit zal voor de inwoners naar verwachting op sommige onderdelen enig voordeel en op sommige onderdelen enig nadeel te zien zijn.

Gemis

Gemeente Haaren kijkt bij dit vergelijk helaas alleen naar de door de gemeente gesubsidieerde faciliteiten. Daarmee mist men de volledig zelfstandig door inwoners en verenigingen aangeboden of georganiseerde zaken. Dat is op zich jammer, want juist daar waar burgerinitiatieven worden opgepakt en een sterke rol vervullen, bieden dergelijke voorzieningen een meerwaarde voor de leefomstandigheden.

Onwettig

‘Interessant’ zijn de beleidsvragen aan buurgemeenten, die niet anders dan door hun gemeenteraad kunnen worden beantwoord. Vragen waarvoor de huidige raden in de diverse gemeenten een antwoord zouden moeten formuleren, terwijl ze nog geen zeggenschap hebben over die onderdelen en ook de raadsamenstelling nog niet is zoals die in de toekomst moet zijn. Ieder antwoord wat men geeft lijkt onwettig verkregen; in ieder geval niet geformuleerd door de juiste democratisch verkozen raadsamenstelling. Immers kan een gemeenteraad pas iets zeggen over deze onderwerpen, nadat de raad middels verkiezingen is samengesteld door de betreffende inwoners, dus na de herindelingsverkiezingen, en daarmee is het niets meer dan een verzoek tot ‘koffiedik kijken’.

Hamvraag

Ook gaat het Plan van Aanpak volledig voorbij aan het bieden van informatie over de hamvraag: Is de huidige organisatie van de Gemeente Haaren in staat voldoende bestuurskrachtig en toekomstbestendig te functioneren? Voldoet de Gemeente Haaren aan de criteria die de Provincie Brabant daar aan stelt? De gemeenteraad van Haaren heeft daar eerder al over gezegd dat dit niet het geval is. In het Plan van Aanpak wil men de inwoners informeren over praktische zaken, maar nergens komt aan bod hoe het in de toekomst bestuurlijk en organisatorisch moet of kan bij al of niet opsplitsen en herindelen. Nog los van de vraag of die laatste keuze er nog is, want wat dat betreft komen deze stappen tot informeren en bevragen als ‘mosterd na de maaltijd’.

Onwettig

Tot slot: Onwettig lijkt de actie van het Haarense gemeentebestuur, om dit Plan van Aanpak achteraf toe te voegen aan een raadsvergadering die al voorbij is. Verschillende betrokkenen geven aan het Plan van Aanpak nu pas te kunnen lezen, en daarmee tijdens de betreffende raadsvergadering geen gelegenheid te hebben gehad hierover in te spreken of te reageren.  We hebben de gemeente Haaren hier vragen over gesteld, als die antwoorden komen houden we u op de hoogte.

Delen: