banner

Dorpspomp Oisterwijk ervaart tegenwerking gemeente


De Initiatief groep Dorpspomp 2.0, opgericht om de door de gemeente verwijderde dorpsomp opnieuw in het straatbeeld van Oisterwijk te krijgen, heeft te kennen gegeven teleurgesteld te zijn in het handelen, of beter gezegd het gebrek aan handelen van de gemeente. Hun bericht hierover op facebook:

De Pompendans Jan Habraken

De Pompendans van Jan Habraken speelde zich af rondom de Oisterwijkse dorpspomp die volgens velen terug moet op het Lindeind.

Wij ervaren sinds enige tijd dat het erg moeilijk is om weer met de gemeente Oisterwijk in overleg te gaan over het herplaatsen van de Dorpspomp zoals eerder door onze intitiatief groep aangegeven via de diverse media.
Het opleveren van het vernieuwde Lind einde bij de kiosk had de eerste prioriteit werd ons gemeld in een persoonlijk overleg met de betrokken wethouder begin dit jaar, daarvoor hadden wij alle begrip .
Herhaaldelijke emails nu aan de betrokkenen binnen de gemeente Oisterwijk vanuit onze stuurgroep blijven onbeantwoord, dit baart ons zoals u kunt begrijpen toch wel zorgen….

We blijven het via diverse kanalen actief proberen om weer aan tafel te komen met de betrokken wethouder Dhr. Verhoeven en de andere betrokkenen. Maar teleurgesteld zijn we wel over de nu ontstane moeizame communicatie !

Waarom zo ? Wat speelt er …….

Zou de gemeente Oisterwijk de Dorpspomp nog wel serieus nemen vragen wij ons af, of blijft hij voorgoed op de gemeentewerf staan ?
Dat gaat niet gebeuren, afspraak is afspraak !

We houden u op de hoogte, we rekenen op uw steun !

Hartelijke groet,
Initiatief groep Dorpspomp 2.0

Delen: