banner

Bijeenkomst over de zorg in Oisterwijk


Hoe nu verder in de zorg ? Langer zelfstandig wonen: hoe regelen we dat?

Op deze themabijeenkomst van de VHVO is de voornaamste spreker Wim Corsten, met grote ervaring in de zorg, onder meer als voorzitter van de Raad van Bestuur van Thebe. Bij de grote veranderingen in de zorg is medio 2014 door  het kabinet een zogenoemd Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen (AJT) ingesteld. Wim Corsten was een van de drie leden van dat AJT.  De bedoeling was het bevorderen van uitwisseling van goede voorbeelden in de regio’s en terugkoppelen naar het rijk van knelpunten. Nog steeds een zonder meer boeiend onderwerp!

Wethouder Peter Smit zal deze VHVO-themabijeenkomst openen en aan de paneldiscussie deelnemen. Mevrouw Wilma Schutte, manager van De Vloet, en mevrouw Renske van der Aa, dementieconsulent, zullen ervaringen uit de intramurale en extramurale zorg in Oisterwijk inbrengen.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers/vrijwilligers, management en bestuursleden van zorginstellingen, leden van de gemeenteraad en raadscommissie, de WMO-raad, Sociaal Team, SSPO.

Graag verzoeken we U zich aan te melden bij de VHVO

secretariaat@vhvo.nl

Dinsdag 30 mei 2017

Aanvang 19.30 uur en einde 22.00 uur

Locatie Raadszaal Gemeente Oisterwijk

Delen: