banner

Lintjesregen Oisterwijk 2017 (+ Film)


Burgemeester Hans Janssen is vanmorgen op pad geweest naar twee actieve inwoners; ze kregen een Koninklijke onderscheiding.

Twee Oisterwijkers kregen thuis een bezoek en werden verrast met deze waardering voor hun inzet, te weten:

 

Eeg Robben ontvangt een lintje uit handen van Burgemeester hans Janssen (Foto: Masja Vlaminckx).

De heer Eeg Robben

Decorandus (70) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
1986 – heden Organisator schoolkampen basisschool Den Akker
1993 – 2016 Penningmeester (bestuurslid) vogelvereniging “De Lindevogels”
2005 – heden Penningmeester stichting Trappaf
2007 – heden Voorzitter De Zonnebloem afdeling Oisterwijk
De heer Robben is vanaf 1986 betrokken bij de organisatie van het schoolkamp voor alle leerlingen van groep 8 van basisschool Den Akker in Oisterwijk. Vanaf de eerste vergadering in maart/april t/m het schoolkamp zet hij zich daar volledig voor in.
In 1993 is de heer Robben begonnen als penningmeester bij vogelvereniging “De Lindevogels” Oisterwijk. Buiten het financieel gezond houden van de vereniging nam de heer Robben deel aan de bestuursvergadering en de ledenvergadering. Hij organiseerde vogeltentoonstellingen, berekende uitslagen, maar zorgde daarbij ook voor het opbouwen van de kooien en het mede inrichten van de zaal bij zo’n evenement.
In 2005 werd de heer Robben benoemd tot penningmeester van het hoofdbestuur van Trappaf. Dit is een jongerenorganisatie die vanaf 1966 activiteiten voor de jeugd organiseert (instuif avonden, toneel, sport etc.). Hij beheert de hoofdkas en is verantwoordelijk voor jaarrekeningen en begrotingen. Hij zit de commissie Beheer voor die sponsoractiviteiten ontplooit. De heer Robben heeft tevens bijgedragen aan de verdergaande verzelfstandiging van afdelingen binnen Trappaf. Verder zocht hij sponsoren voor programmaboekjes van toneel. Dit deed hij ook voor andere verenigingen/stichtingen. Samen met zijn zoon zette de heer Robben de ‘Huurhal’ op. De decorploeg van toneel kon daar als vanzelfsprekend timmeren en schilderen.
In 2007 is de heer Robben bij de Zonnebloem in Oisterwijk begonnen als voorzitter. Vanaf het eerste moment was hij overal bij betrokken zoals: het aantrekken van nieuwe vrijwilligers, deelname aan diverse activiteiten t.b.v. de gasten, aanvragen van subsidies en donaties, bijwonen en voorzitten van vergaderingen zowel van de regio als van het Nationaal Bureau De Zonnebloem. Hij heeft er voor gezorgd, dat de vereniging weer opbloeide. Activiteiten waarmee hij zich bijvoorbeeld bezig houdt: de ziekendag, actie Zon in de Schoorsteen (sinterklaas), bingomiddagen, uitstapjes, financiële zaken regelen, jaarmarkt, kerstviering, vakantieweken voor de gasten etc. Alle genoemde activiteiten doet hij geheel zonder enige vergoeding.

Mevrouw Nel Persoons

Nel Persoons straalt bij ontvangst van haar lintje (Foto: Masja Vlaminckx).

Decoranda (74) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
1960 – heden Vrijwilliger en secretaris bij toneelvereniging De Ghesellen van den Spele te Oisterwijk.
1964 – 2008 Mede-oprichter en secretaris van Vereniging van Oisterwijkse Spelers (V.O.S.).
2007 – heden Secretaris van de stichting Wijkorganisatie Pannenschuur te Oisterwijk.
2008 – heden Vrijwilliger en secretaris bij stichting Inlooppunt Oisterwijk en Gerard Horvershuis.
2010 – heden Lid van de bewonerscommissie Hoogstaete te Oisterwijk.
Mevrouw Persoons is in 1960 lid geworden van de toneelvereniging De Ghesellen van den Spele in Oisterwijk. In 1962 trad zij toe tot het bestuur als secretaris. Daarnaast is mevrouw Persoons lid geweest van de leescommissie, waar ze nu nog coördinator van is. De leescommissie brengt jaarlijks advies uit aan het bestuur over welke toneelstukken opgevoerd kunnen worden. In de jaren dat mevrouw Persoons niet kon deelnemen aan een toneelstuk als acteur, was ze altijd inzetbaar als souffleuse.
In 1964 is mevrouw Persoons een van de oprichters van de Vereniging van Oisterwijkse Spelers (V.O.S.). Deze vereniging voert jaarlijks een openluchtspel op in het Natuurtheater. Naast acteur is mevrouw Persoons tot 2008 secretaris en lid van de leescommissie geweest van V.O.S.
Vanaf 2007 zet mevrouw Persoons zich in als secretaris voor wijkvereniging Pannenschuur te Oisterwijk. Daarnaast verricht ze keuken- en barwerkzaamheden en fungeert ze als aanspreekpunt voor het reserveren van ruimtes etc.
Stichting inlooppunt Oisterwijk en het Gerard Horvershuis verzorgen wekelijks ontmoetingen voor bijvoorbeeld ouderen. Vanaf 2008 zet mevrouw Persoons zich hiervoor in als secretaris en gastvrouw.
Sinds 2010 is mevrouw Persoons lid van de bewonerscommissie van wooncomplex Hoogstaete te Oisterwijk. Periodiek vindt overleg plaats met de woonstichting. Verder is de bewonerscommissie een vraagbaak voor de bewoners van het complex en worden bijeenkomsten georganiseerd.

Delen: