banner

Lintjesregen Haaren 2017


De heer John Vermeer, actief in Haaren, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen behorende bij deze koninklijke onderscheiding werden uitgereikt door burgemeester Jeannette Zwijnenburg van de gemeente Haaren.

John Vermeer leest de oorkonde die hij heeft ontvangen bij zijn onderscheiding (Foto: Michelle Bosmans).

Ontplooide activiteiten:

  • Vanaf 1985 is hij vrijwilliger bij en leidinggevende van de Knotploeg Haaren.
  • Van 1997 tot 2007 was hij vrijwilliger bij en voorzitter van het Sint Nicolaascomité Haaren.
  • In 2002 was hij medeoprichter van Stichting Landschap Natuur en Milieu Haaren (LNMH). Hij is vrijwilliger en secretaris van LNMH. Hij is actief in de fondsenwerving en ondersteunt diverse projecten waaronder NL Doet, het Reparatie Café, het Haarens Ecologisch Energiebewust Traject (HEET), de Langste Nacht, de Zonnepanelen Actie en de Prinsendag. Bovendien initieerde hij het project Duurzame Energie Haaren (DEH).
  • Van 2005-2011 was hij vrijwilliger bij de Don Bosco Stichting van Haaren.
  • Vanaf 2009 is hij vrijwilliger bij de Fietsersbond, afdeling Haaren. Hij is actief bij de verlichtingsacties in het najaar, hij overlegt over de aanleg en onderhoud van fietspaden en hij zet zich in voor het behoud van de oversteekplaatsen over de N65 en de aanleg van fietsbruggen.
  • In 2009 was hij initiatiefnemer en realisator van het project “Samentuinen Haaren”. Hij gaf cursussen over “biologische tuinbouw”.
  • Vanaf 2014 is hij vrijwilliger bij de biologische-dynamische zorgtuinderij De Es te Haaren. Hij organiseert het evenement “Eten in de kas” en is bestuurslid van de Stichting Portiehouders.
  • John Vermeer is 58 jaar en is hoofd bedrijfsvoering bij de Brabantse Milieu Federatie.
Delen: