banner

Dorpspomp terug en kermis weg van Lindeind Oisterwijk


De Dorpspomp moet terug op het Lindeind en de kermis moet weg van het Lindeind gras, dat is de conclusie die getrokken kan worden uit de vele reacties van inwoners op dit blijkbaar nog steeds actuele onderwerp. Niet gezegd is wat de gemeente met deze conclusie gaat doen. De mening van het volk, dat wat inwoners willen dat de gemeente gaat doen, is in ieder geval heel duidelijk en zelfs nagenoeg unaniem!

Veel lof

De Pompendans Jan Habraken

De Pompendans van Jan Habraken speelde zich af rondom de Oisterwijkse dorpspomp die volgens velen terug moet op het Lindeind.

Uit de vele reacties van het afgelopen jaar, recent na het gereed komen van de nieuwe inrichting van het Lindeind, waarover velen erg veel lof uitspreken, en de reacties op de vraag op oisterwijknieuws.nl afgelopen week, blijken deze twee onderwerpen nog steeds overduidelijk actueel. De plaats voor de terug te plaatsen dorpspomp is nog niet bepaald en de indeling voor de kermis kan volgend jaar eventueel worden herzien. Met name juist omdat het Lindeind er nu zo mooi bij ligt, willen veel inwoners dit mooie beeld behouden. Het nostalgische plaatje van de dorpspomp wordt door velen gemist.

Conclusie

De conclusie was eenvoudig en duidelijk. Uit de reacties, zowel spontaan als op verzoek, eerder en deze week, komt een  nagenoeg (op 2 na) unaniem standpunt naar boven:

  • De Dorpspomp moet terug op het Lindeind.
  • De kermis mag niet meer op het gras.

Meerdere gelezen opmerkingen van inwoners:

  • Kermis gedeeltelijk op Lindeplein;
  • Kermis op straat (o.a. voor oude postkantoor/ voor kerk);
  • Kermis iets kleiner;
  • Dorpspomp terug op oude plek;
  • Dorpspomp aan de rand van het plein;
  • Dorpspomp tussen Kiosk en Lindeboom;

 

Delen: