banner

Aanmelden Kinderlintje Oisterwijk


Inwoners van de gemeente Oisterwijk kunnen, naast een verzoek voor een Koninklijke of gemeentelijke onderscheiding, ook een verzoek indienen voor de waardering voor minderjarigen.

Burgemeester Hans Janssen spreekt Inge toe op het St. Jansplein in Moergestel (Foto: Karin van den Heuvel)

Inge mocht eerder een kinderlintje in ontvangst nemen (Foto: Karin van den Heuvel)

De werkgroep Kinderlintje Oisterwijk heeft een jury die de aanmeldingen bekijkt en aan de hand van door hen opgestelde richtlijnen een keuze maakt. Dit initiatief krijgt de steun van het college (burgemeester en wethouders) van Oisterwijk en de uitreiking volgt door de burgemeester.

De onderscheiding is er voor kinderen tot 12 jaar en jongeren tot 18 jaar, als waardering voor een buitengewone onbaatzuchtige daad of prestatie. Ook jongeren van ouder dan 18, als de activiteit of prestatie (gedeeltelijk) is verricht voor hun 18e, kunnen in aanmerking komen voor een dergelijke blijk van waardering.

Inwoners kunnen het gehele jaar door hun nominaties bekend maken, maar met name voor Koningsdag roept de organisatie op om uw nominaties kenbaar te maken. Een formulier hiertoe staat op www.oisterwijknieuws.nl/kinderlintje-oisterwijk/

Delen: