banner

Kermis Oisterwijk op nieuwe gras Lindeind


Ook na de renovatie van het grasveld en herinrichting van ‘De kop van de Lind’ ofwel het Lindeind komen er kermisattracties op het gras.

Grasveld Lindeind na een eerdere kermis. (foto Joris van der Pijll)

Voorgaande jaren werd het grasveld ernstig beschadigd, en ook nadat men steeds meer beschermingsplaten ging leggen was na afloop van de kermis de schade nog lang zichtbaar. En juist dat beschadigde gras was voor zowel groenliefhebbers als de voorstanders van een mooie recreatieve uitstraling van Oisterwijk een doorn in het oog; een jarenlange bron van discussie. Een woordvoerder van de gemeente Oisterwijk geeft hier uitleg over.

Nu de renovatie van dit gebied is begonnen, met realisatie voor de zomerperiode, kwam de vraag: Komen er kermisattracties op het gras, zo ja welke?

‘In het voortraject voor het herinrichtingsplan van de Kop van de Lind is naar voren gekomen dat de monumentale groene uitstraling voor Oisterwijk heel belangrijk is, maar dat ook evenementen op het Lindeveld heel waardevol zijn voor de levendigheid in de stad. In de toekomst zijn evenementen nog steeds mogelijk, maar moeten wel passen binnen de beschikbare ruimte. Na de aanleg is het Lindeveld extra kwetsbaar. Daarom zal komend seizoen een beperkt aantal evenementen op het Lindeveld plaatsvinden, waaronder de kermis. Er komt op de kop een pusher, een breakdance en een poffertjeskraam en achter de kiosk komt nog een babyflug.’

Op welke manier beschermen jullie het gras tegen schade van eventueel attracties, maar ook vele bezoekers, zoals bij o.a. jaarmarkt en andere activiteiten?

‘In het nieuwe plan zit een aantal ingrepen om het Lindeveld beter te beschermen. Door de nieuwe struiken en plantenborders worden de bomen beter beschermd. Bij de ingang komen wegneembare paaltjes, zodat alleen mensen op het veld kunnen komen die ook daadwerkelijk een vergunning hebben. Tijdens evenementen wordt het gras beschermd met rijplaten tegen rijdend verkeer. Voor kleinere evenementen zal worden bekeken of en hoe het Lindeveld gebruikt kan worden.’

Het ontwerp zoals het binnenkort gerealiseerd gaat worden.

Als er schade ontstaat, hoe snel kunnen jullie die schade herstellen? Dit met het oog op een mooi groen uitnodigend centrum in de zomermaanden?

‘Natuurlijk zijn door dit intensieve gebruik beschadigingen niet helemaal uit te sluiten. Mocht er door een evenement schade zijn ontstaan, dan kan de gemeentelijke buitendienst deze snel herstellen. Door het jaarrond intensievere beheer en de aanwezigheid van een beregeningsinstallatie wordt het groene karakter zo goed mogelijk in stand gehouden.’

Hoeveel bedragen de herstelkosten en wie betaalt deze kosten?

‘Uit analyse van afgelopen jaar blijkt dat het gras na grotere evenementen onderhoud nodig heeft van €500-€1000. De directe kosten zullen hiervan bij de evenementenorganisaties worden neergelegd, zo ook de kermis. ‘

Hoeveel schade de kermisattracties, de jaarmarkt, ijsbaan en andere grote evenementen zullen veroorzaken en hoe lang het duurt totdat het gras er daarna weer keurig bij ligt, is nu nog niet te voorspellen.

Delen: