Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Oisterwijk (het vervolg)

De Gemeenteraadsverkiezingen 2018 zijn afgerond; hieronder meer informatie over de vervolgstappen. Onder andere het vormen van een college (burgemeester en wethouders), het opstellen van een regeringsprogramma of raadsprogramma, en de samenstelling van de nieuwe raad…

Uitkomst Gemeenteraadsverkiezingen Oisterwijk 2018

Vanaf donderdag 29 maart nemen onderstaande raadsleden zitting in de gemeenteraad van Oisterwijk (Update na bekend maken wethouders)

PGB

Burgemeester en publiek kijken met spanning naar de laatste uitslagen (Foto: Joris van der Pijll)

Carlo van Esch
Ingrid van Boven
Marieke Moorman
Sander Arkesteijn
Rob van Seters
Roel van den Bersselaar

PrO
Christel Heus-Koek
Myrte Hesselberth
Stefanie Vulders
Ruud van der Star
Jean Coumans

AB
Jan Jonkers
Harrie Marsé
Inge van Beers
Marieke Dujardin-Stork

VVD
Anne Cristien Spekle
Con van Beckhoven
Gert van Elderen
Bianca Taapken

CDA
Guus Mulders
Geertje Mink

Wethouders
Dion Dankers (PGB)
Jan de Laat (PrO)
Peter Smit (AB)

Informateur en vorming regering

De winnaar van de verkiezingen, in dit geval Partij Gemeente Belangen (PGB), mag een informateur aanwijzen. Dit is Piet de Kroon uit Tilburg geworden. De informateur gaat het gesprek aan met alle partijen, om te kijken waar overeenkomsten liggen om te komen tot het vormen samenwerking van een meerderheid van de raad. Het is een onderhandelingsproces waarbij de informateur, later formateur de gesprekken voert. Deze partijen samen, als ze tot overeenstemming komen, vormen de coalitie, de raadsmeerderheid. Ze leveren over het algemeen de wethouders. Die vormen samen met de burgemeester en de secretaris de regering (het college). De overige partijen leveren geen wethouder, en vormen automatisch de oppositie.

Regeerakkoord

De samenwerkende regeringspartijen (coalitie) maken samen in een ‘rode draad’ afspraken waarover ze de komende jaren beslissingen gaan nemen. Die afspraken worden vastgelegd in een coalitie- ofwel regeerakkoord, ook wel ‘programma’ genoemd. Het zijn nog geen besluiten, maar het geeft aan welke richting deze meerderheid van de raad met onze gemeente op wil.

Voorheen was het gebruikelijk dat dit akkoord/ programma werd samengesteld door de samenwerkende meerderheid. Recent is geopperd om dat principe los te laten, en het te vormen uit de meningen van alle raadsleden, raadsbreed.

Raadsbreed akkoord
Voor de verkiezingen hebben de vijf partijen in Oisterwijk een bijeenkomst gehad over de mogelijkheden voor een raadsbreed akkoord. Ook hebben ze een eerste ‘ja’ uitgesproken. De afspraak was om daar na de verkiezingen met elkaar over door te praten. Het is in dat geval ook mogelijk af te zien van het vormen van een regeringsmeerderheid, dus een raad zonder coalitie. De informateur neemt deze mogelijkheid, mede op verzoek van partij PGB, mee in de gesprekken. De vijf partijen hebben aangegeven vorm te willen geven aan een dergelijk raadsbreed akkoord.

Openbaar transparant

PGB kwam bij de verkiezingen als grootste partij uit de bus, en heeft als streven: Luisteren naar de inwoners. Alle partijen hebben aangegeven dat transparantie belangrijk is. Fractievoorzitter Carlo van Esch van PGB laat weten zo veel mogelijk openbaar te willen bespreken. De eerste oriënterende gesprekken zijn zoals gebruikelijk besloten en ook de vorming van het raadsbrede akkoord zal in beslotenheid plaats vinden. Wel zullen inwoners gevraagd worden om hun inbreng en zijn er regelmatig terugkoppelmomenten. Het concept zal 14 mei worden voorgelegd aan de inwoners, die daarop hun mening kunnen geven.

Concept bekend

Zowel het beoogd college, als het raadsprogramma, zijn 26 april bekend gemaakt. Inwoners kunnen hiervan kennis nemen, en hun reactie geven. Dit kunnen ze doen bij de hen bekende raadsleden, of op 14 mei tijdens een openbare bespreking. Lees hier het nieuwsbericht over raadsprogramma en wethouders.

Er komt geen coalitie, en ook geen oppositie. Alle partijen willen per onderwerp wisselende meerderheden vormen.

Op 17 mei zal het programma worden vastgesteld en worden de wethouders benoemd.

Volg deze pagina met informatie, en via onderstaande weblink al het verkiezingsnieuws: