Verkiezingen Gemeenteraad Stemwijzer Gemeente Oisterwijk

Hieronder treft u informatie over de Gemeenteraads Verkiezingen 2018 in de Gemeente Oisterwijk. Wij vullen de pagina regelmatig aan, tot aan de verkiezingen 2018.

Stemwijzer

De Kieswijzer (Brabants Dagblad) is beschikbaar, en de Stemwijzer (MijnStem) die in opdracht van de vijf politieke partijen is samengesteld ook. Zie onderaan deze pagina de linkjes.

 

Lijsttrekkers, beoogd wethouders en kort waar de partijen voor staan

AB Oisterwijk

Lijsttrekker: Jan Jonkers

Beoogd wethouder: Peter Smit

AB over hun partij:

Algemeen Belang is de lokale én meest sociale partij voor iedereen binnen de gemeente Oisterwijk. AB is er dus voor jou!

We bepalen graag samen met jou de eigen lokale koers voor de komende jaren en we komen je graag tegen ergens in de gemeente Oisterwijk, dan gaan we het gesprek met je aan. We komen op voor de sociaal-kwetsbare inwoners én we streven naar een veilig en goed woon- en leefklimaat in alle kernen. Algemeen Belang bevordert de samenhang en samenwerking tussen de kernen Heukelom, Moergestel en Oisterwijk met respect voor ieders eigenheid. We zijn een partij die een groen en duurzaam beleid voert en een partij die een degelijk, verantwoord financieel en efficiënt beleid voorstaat. We vinden dat economische vooruitgang het fundament is voor welzijn en welvaart. Algemeen Belang heeft veel nieuwe én jonge leden aangetrokken.

Alle leden en kandidaten gaan met veel lef, energie en vertrouwen de verkiezingen tegemoet. AB wil de grootste partij blijven én onze wethouder Peter Smit wil graag zijn werk in het college voortzetten.

CDA Oisterwijk

Lijsttrekker: Guus Mulders

Beoogd wethouder: Nog niet bekend

CDA over hun partij:

CDA Oisterwijk, na bijna vier jaar van weggeweest uit de Oisterwijkse raad, op weg naar nieuwe verkiezingen met nieuwe kansen. CDA is een partij die midden in de samenleving wil staan, oog en oor heeft voor wat er gebeurt en gepaste acties neemt om snel tot een verantwoord resultaat/besluit te komen dat de burgers aanspreekt;  een stabiele politieke factor waarin de bevolking vertrouwen heeft.

Ons Christen Democratisch gedachtegoed is: de samenleving moet worden bestuurd op een rechtvaardige manier, waarbij de verantwoordelijkheid is verspreid, oog is voor het feit dat we straks deze wereld op een goede manier moeten overdragen aan onze kinderen en dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten moeten dragen. Het CDA Oisterwijk kiest voor een samenleving, waar mensen de ruimte hebben om zelf keuzes te maken en zelf problemen aan te pakken. De zorg voor ouderen, zieken en gehandicapten is onze zorg! Niemand blijft zonder zorg achter. Maar om de zorg betaalbaar te houden zijn wel keuzes nodig.

Kennis is de sleutel voor de toekomst. Onderwijs en opvoeding stellen mensen in staat om zichzelf te ontplooien en een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Voor het CDA Oisterwijk begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief en zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelen wij ons geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.

PGB Oisterwijk

Lijsttrekker: Carlo van Esch

Beoogd wethouder: Nog niet bekend

PGB over hun partij:

PGB luistert: jouw stem telt! Wij zijn een onafhankelijke, lokale partij, die uitgaat van de kracht van de inwoners. Jij weet het beste wat er speelt in jouw leefomgeving. Daarom moeten inwoners aan de voorkant meepraten over alles wat er speelt. De gemeente moet echt luisteren én terugkoppeling geven.

Daarnaast staat leefbaarheid bij PGB hoog in het vaandel. Dat betekent per wijk of kern een leefbaarheidsplan. Voor en door inwoners. En een extra impuls voor onderhoud van wegen en groen. Bovendien moeten er meer betaalbare woningen komen voor jongeren en ouderen. In het buitengebied kiezen wij voor duurzame krimp van de veehouderij: gezondheid voorop! En PGB gaat voor een structurele oplossing voor onze cultuurcentra, want die hebben de afgelopen jaren heel veel geld gekost.

PGB staat voor een zelfstandige gemeente Oisterwijk. Lokaal waar het kan en bovenlokaal als het meerwaarde heeft. Dat geldt ook binnen het sociale domein: zorg dichtbij en makkelijk toegankelijk. Tenslotte moet het huishoudboekje op orde blijven. Maar gemeenschapsgeld oppotten is niet nodig. Het overschot moet terug naar de inwoners, bijvoorbeeld door de OZB niet te verhogen. Laat jouw STEM horen, want PGB luistert. En laten we dat met zijn allen doen, want SAMEN kom je verder!

PrO Oisterwijk

Lijsttrekker: Jan de Laat

Beoogd wethouder: Jan de Laat

PrO over hun partij:

PrO, de progressieve partij in Oisterwijk staat voor: Samen, Gezond en Groen.

Wij willen een samenleving in Oisterwijk waar het uitgangspunt is dat wij het samen moeten doen. Een samenleving, waarin alle inwoners mee kunnen doen. We gaan uit van de eigen kracht van onze inwoners. En daar waar nodig wordt die door de gemeente ondersteund.

PrO vindt het een kerntaak om alles te doen om de gezondheid van onze inwoners te beschermen en te verbeteren voor nu en voor de toekomst. Dit betekent o.a. Dat iedereen de zorg krijgt die nodig is. Daarnaast uiteraard ook dat onze inwoners zich geen zorgen hoeven te maken over verontreinigde lucht door intensieve veehouderij.

PrO kiest voor invoering van de duurzaamheidsbalans, wat betekent dat bij elk raadsvoorstel gezocht wordt naar een evenwichtige groei van de veerkracht en kwaliteit van de natuur, van het lichamelijke en geestelijke welzijn van mensen en van de houdbaarheid van de economische productie en consumptie. Dat betekent ook dat het groen in het buitengebied beschermd wordt en dat wij meer bebouwing in het buitengebied alleen bij hoge uitzondering toestaan. Wij kiezen voor duurzame krimp voor de agrarische industrie.

VVD Oisterwijk

Lijsttrekker: Anne Cristien Spekle

Beoogd wethouder: Ina Batenburg

VVD over hun partij:

Ieder mens is uniek met eigen wensen en talenten. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich kan ontwikkelen en zelf keuzes kan maken. Er moet Ruimte zijn om zelf te kiezen welke zorg of welk huis bij jou past. Het is belangrijk dat er Ruimte is om te ondernemen en te werken. Ruimte om te sporten en te genieten van kunst, cultuur en natuur. Ruimte om je eigen leven in te vullen, zoals jij dat wilt. Waarbij een veilige en schone leefomgeving natuurlijk van onschatbare waarden zijn. En het belangrijk is dat de gemeente financieel gezond is met zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.

Stemwijzer – Kieswijzer

De stemwijzer zal worden samengesteld in samenspraak met de politieke partijen, hun programma’s en hun standpunten. We verwachten deze in de tweede helft van februari hier te kunnen tonen…

Berichtgeving

Politici aan tafel in de Lovo studio in Tiliander (Foto: Joris van der Pijll).

Direct als er bijzonderheden te melden zijn, analyses en merkwaardige gebeurtenissen, treft u het Oisterwijkse verkiezingsnieuws via onderstaande weblink. Daar treft u straks ook alle films en aankondiging van activiteiten, in aanloop naar de verkiezingen.

Vanaf 18 februari volgt er wekelijks een uitzending van Lovo, op TV en via deze website (zie onder), en tot slot een uitgeschreven samenvatting op deze website en in de Nieuwsklok.

Donderdag 15 maart vanaf 19.00 uur is er bij Moergestel TV het programma De Voorronde, met diverse vragen en stellingen, op TV en later via deze website.

Op maandag 19 maart wordt om 20.30 uur live vanuit Den Boogaard het lijsttrekkersdebat uitgezonden door Moergestel TV.

Op 21 maart om 21.00 uur live via Lovo de verkiezingsavond, met de eerste resultaten vanuit de stembus. Aansluitend op deze website en die donderdag in de Nieuwsklok de resultaten van uw stem!

Volg dit alles, met binnenkort tevens de digitale stemwijzer, via onderstaande weblink:

Hieronder volgen de films die betrekking hebben op de verkiezingen, u treft ze ook in de nieuwsberichten:

Meer films volgen later, of volg hier (klikken!) ons Verkiezingsnieuws!