Wethouder Oisterwijk handelde bewust

Vorige week is een onderzoek opgestart naar een nepaccount, waarbij een vermoeden bestaat van betrokkenheid van een gemeentelijk of politiek persoon

Gemeenteberichten in Nieuwsklok Oisterwijk

Elke week treft u in de Nieuwsklok alle gemeente berichten van de gemeente Oisterwijk, gedrukt op papier. Deze berichten zijn uiteraard ook digitaal beschikbaar.

Er zit meer in (in) Oisterwijk

Het college heeft de economische visie voor Oisterwijk vastgesteld en legt deze op 5 oktober voor aan de raad.