Het stadse dorp Oisterwijk en de wijken

De gemeente Oisterwijk bestaat uit de kernen: Heukelom, Moergestel en Oisterwijk. Het dorp Oisterwijk is van oudsher een zelfstandige gemeente en vormde na de herinrichting samen met Heukelom en Moergestel de gemeente Oisterwijk. Het dorp Oisterwijk heeft ongeveer 20.000 inwoners en maakt deel uit van de gemeente Oisterwijk. Het is de grootste kern met een centraal gelegen uitgaans en winkel centrum, hier huisvest tevens het gemeentekantoor. Het dorp is in te delen in vijf wijken: het Centrum, de Bunders, de Pannenschuur, de Waterhoef en het Westend.

Het Centrum

Het Centrum van Oisterwijk telt bijna 2.000 inwoners en is het oudste gedeelte van het dorp. Het is een sterk vergrijsde wijk. In de wijk zijn relatief weinig kinderen, er is dan ook geen basisschool. Een belangrijke ontwikkeling in het Centrum is de bouw van nieuwe woningen, maar ook winkels en horeca. Het nieuwe Lindeplein fungeert als verlengstuk van de winkelstraten en er is een meerjaren ontwikkeling op het voormalige terrein van de KVL. In het centrum is een Centrum Management actief met een Centrum Manager in de persoon van Frits Knibbeler.

De KVL

Formeel onderdeel van het centrum, maar in omvangrijke herbestemming en daarom apart vermeld, de voormalige leerfabriek van de voormalige Koninklijke Verenigde Leder (KVL). Het plan is deze leerfabriek met daarbij o.a. het ketelhuis, de stoommachine en andere bijzonderheden in haar glorie te herstellen. Daaromheen worden straten met woonhuizen gerealiseerd. Een bijzondere nieuwe wijk met cultuur historie en een kijk op vroegere industrie. Dit project zal een aantal jaren in beslag nemen.

Bunders (zuiden)

De wijk de Bunders bestaat uit ongeveer 4.000 inwoners en de woningen stammen hoofdzakelijk uit de 60-70’er jaren. De wijk bestaat voornamelijk uit koopwoningen met meer senioren dan gemiddeld en een gemiddeld aantal gezinnen met kinderen. Een hoog gemiddeld inkomen is kenmerkend voor de wijk. De ontwikkeling van een brede school sluit aan bij de behoefte aan onder andere opvang in de wijk, daarbij zijn de peuterspeelzaal en kinderopvang belangrijke partners. Er zijn opvallend veel voorzieningen voor gezondheidszorg, maar geen voorzieningen voor de zakelijke dienstverlening. Er is in deze wijk ook een wijkcentrum.

Pannenschuur (Noord-West)

De Pannenschuur bestaat uit bijna 6.000 inwoners en is in vergelijking met andere wijken een erg jonge wijk (veel kinderen en jongeren) met een hoge diversiteit aan mensen. De meeste woningen zijn de laatste 10-20 jaar gebouwd en ook nu nog worden er wijkdelen uitgebreid. Voorzieningen als speelplekken, kinderopvang, peuterspeelzaal, opvoedingsondersteuning en basisonderwijs sluiten hier dan ook op aan. Deze wijk heeft een klein buurt-/winkelcentrum met parkeergelegenheid. In de Pannenschuur hebben veel starters en jonge gezinnen hun weg gevonden. In deze wijk is een  wijkcentrum.

Waterhoef (Oost)

De wijk de Waterhoef heeft bijna 4.000 inwoners en is aan het vergrijzen. Een groot deel van de wijk is gebouwd in de 40-50’er jaren en een kleiner deel is erg jong. Er zijn over het algemeen veel sociale huurwoningen in de wijk, terwijl er voor senioren hoofdzakelijk koopappartementen aanwezig zijn. Er is een basisschool, een peuterspeelzaal en speelplekken maar geen huisarts of tandarts. Ook zijn er geen voorzieningen voor zakelijke dienstverlening. In deze wijk is een wijkraad en wijkcentrum.

Westend (West)

Het Westend heeft bijna 4.000 inwoners en wordt ook wel een volksbuurt genoemd. Een groot deel van de wijk is gebouwd in de 40-50’er jaren en een deel is gebouwd in de 60-70’er jaren. In de wijk zijn opvallend veel jongeren, vooral in de leeftijd 18 tot 25 jaar, maar minder senioren dan gemiddeld. Westend heeft een hoger dan gemiddelde diversiteit in de bevolking. Er zijn veel sociale huurwoningen, en er staan veel rijtjeswoningen. In Westend is een basisschool en een peuterspeelzaal. Samen met het wijkcentrum, de gymzaal en de school voor speciaal basisonderwijs vormen zij de eerste brede school in de gemeente. Er zijn geen voorzieningen voor gezondheidszorg. Er is wel een kleine supermarkt en een wijkcentrum.