Oisterwijken wijknieuws

De eerdere wijkenwebsite in Oisterwijk werd in 2011 stopgezet.

De afbeelding zoals die werd gebruikt voor de eerdere wijkenwebsites.

In 2013 is door de redactie van Oisterwijk Nieuws, in overleg met de wethouder sociale zaken, een hernieuwde start gemaakt met het Oisterwijkse wijknieuws en de wijkenwebsites; actief wijk- en buurtgericht communiceren; dicht bij de inwoners. Het eerder gesubsidieerde wijknieuws (www.oisterwijken.nl) werd begin 2011 door de gemeente beëindigd vanwege het beperkt aantal bezoekers. Veel mensen vonden dat jammer.

Klein nieuws

Er waren mensen enthousiast met de wijk bezig en ieder die zijn of haar verhaal kwijt wilde was welkom, dat is nu opnieuw zo. Het activeren van inwoners om hun verhaal te doen en het vullen van een website met het ‘kleine’ nieuws, lukt echter niet met alleen met een plek en de techniek. Gebleken is dat een dagelijkse activering en begeleiding nodig is. Op wijkniveau is dat nog belangrijker dan op gemeenteniveau.

Synergie en samenhang

Kinderen brengen het vuil naar de wagen van de gemeente. (foto Petra Wevers)

Kinderen brengen zwerfvuil naar een wagen van de gemeente. (foto Petra Wevers)

De nieuwe opzet van het wijknieuws lift mee op de bestaande berichtenstroom van de website Oisterwijknieuws.nl en combineert deze met nieuwe herkenbare berichten uit en over de wijk en de buurtbewoners. De berichten worden weergegeven in interesse thema’s, maar daarnaast ook specifiek per wijk weergegeven. Daardoor komt het ‘kleinere’ wijknieuws goed in beeld bij de doelgroep en zien geïnteresseerden van bepaalde thema’s ook leuke ideeën uit andere wijken. Dat steekt elkaar aan en zorgt voor samenhang.

Facebook

Samen met de herintroductie van het wijknieuws, weergegeven op totaal zeven wijkpagina’s, werden ook de wijk-facebook-pagina’s geopend. Vanuit de Bunders, Westend, Waterhoef,Centrum, Pannenschuur, Buurtschap Heukelom en Dorp Moergestel kwam er de mogelijkheid om digitaal te koppelen, ieder die dat wil kan ze volgen! Vanaf begin 2015 valt ook het Dorp Haaren onder de vlag van ons bereik; samen vormen ze Groot Oisterwijk! (klik op de plaatsnaam om de Facebookpagina te opnenen)

Waar staan die wijken?

De weg naar de specifieke wijkberichten treft  u via het menu hierboven, maak uw keuze op plaats.

De weg naar informatie, links en facebookpagina’s treft u via onderstaande linkjes.

Automatisch wijknieuws op uw website?

Organisaties die ook willen koppelen, op wijk of thema, zijn van harte welkom dit kenbaar te maken via mail@oisterwijknieuws.nl

Wij helpen u graag op weg.