banner

MIGO start tweede ronde 2019 en geeft geld aan projecten


MIGO opent het fonds voor de tweede ronde van 2019 met dit keer het thema: Iedereen doet mee!

Heeft u een goed idee dat u als project wilt uitvoeren? Een project waar iedereen beter van wordt in Oisterwijk? Misschien kan de Stichting Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO) u dan met een financiële bijdrage -eenmalig- ondersteunen. Het fonds ondersteunt initiatieven van inwoners (uit Heukelom, Moergestel en Oisterwijk) die voor hun idee een zetje nodig hebben om uit te groeien tot een sociaal project, waar inwoners van de gemeente beter van worden.

MIGO
De gemeenteraad heeft vanaf 2014 geld beschikbaar gesteld voor deze projecten. Daarom is MIGO, het Maatschappelijk Innovatie Fonds gemeente Oisterwijk opgericht voor projecten voor en door Oisterwijkers. Het is een onafhankelijke Stichting die de gelden beheert. Ieder half jaar organiseert het bestuur van de Stichting een ronde om projectvoorstellen in te dienen.

Dit najaar kunnen voorstellen tot en met 14 september ingediend worden met het thema: Iedereen doet mee! Met dit thema wil MIGO een bijdrage leveren aan het tot stand komen van ‘de Parel in ‘t Groen’, de gemeente Oisterwijk waar iedereen welkom is en zich gelukkig voelt. Alle inwoners moeten op gelijkwaardige manier en zonder obstakels kunnen deelnemen aan de Oisterwijkse samenleving op basis van hun eigen behoeften, mogelijkheden en wensen. Het maakt daarbij niet uit, welke culturele achtergrond, sekse, leeftijd, of talenten men heeft. Mee (blijven) doen in de samenleving is voor iedereen belangrijk en maakt mensen gelukkig.

Oisterwijk aan Tafel, ontsproten uit de Week van de Verbinding, werd gesteund door MIGO (Foto: Carien van de Pas).

De projectvoorstellen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op onderwerpen als: (mantel)zorg, toegankelijkheid van gebouwen, re-integratie en werk, sport, spel, muziek, culturele activiteiten, onderwijs en hulpverlening. Het kan gaan om grote en kleine projecten waar burgers zichzelf vrijwillig voor willen inzetten, die maatschappelijk van belang zijn en aansluiten bij het thema van dit jaar. Het project moet na afloop van de financiële bijdrage van MIGO in principe op eigen kracht voorgezet kunnen worden.

De aanvraag kunt u tot 14 september indienen via www.migo-oisterwijk.nl U vindt daar de procedure, het aanvraagformulier en de voorwaarden voor deelname.

DTZ logo low

Delen: