banner

Tilburg wel Oisterwijk nog geen subsidie voor groene daken


In Tilburg breiden ze uit van daken, naar ook groene gevels. De gemeente stimuleert daar de aanleg van groene daken en gevels met subsidie, in zowel bestaande- als nieuwbouw, variërend van 2.500 tot zelfs 25.000 euro.

Het bedekken van daken en gevels met groen is goed voor mens en milieu. Het neemt water op, isoleert, zorgt voor minder warmte in de versteende woonomgeving, insecten houden ervan, vogeltjes ook. Het enige nadeel zijn de kosten. Nuttig, maar net als bij het aanbrengen van isolatie, niet voor iedereen haalbaar.

Wachten

Het nieuwe groene dak op het gemeentekantoor van Oisterwijk (Bron: Gemeente Oisterwijk).

In Oisterwijk is er nog geen subsidiemogelijkheid voor groene daken. Inwoners moeten wachten tot na 2021. ‘Het aanleggen van groene daken is een maatregel die goed is voor klimaat en waterzorg. Net als het afkoppelen van regenwaterafvoer van de riolering, aanplant van bomen, opbreken van verhardingen en (oppervlakkig) bergen van water,’ aldus een woordvoerder van de gemeente. ‘Omdat voor iedereen die maatregelen wil nemen niet alles mogelijk is, wordt er gedacht aan een subsidieregeling die gericht is op resultaat in plaats van één specifieke maatregel. Zo kan iedere bewoner zelf bepalen welke maatregel mogelijk is. Mogelijk stimuleert dit ook nieuwe innovaties.’ Het streven van de gemeente is, om deze regeling in 2021 met de invoering van de omgevingswet in te voeren.

 

Delen: