banner

Problemen AZC Oisterwijk nog niet geslecht


Een groot deel van de politici wil eerst een raadsbesluit, alvorens het college in oktober met een voorstel kan komen. Dat werd besproken tijdens de commissievergadering van afgelopen donderdagavond. Het ontbreekt echter nog aan juiste cijfers.

Ook is nog onbekend of – tot minimaal december 2020, het moment van eventuele sluiting of voortzetting – de overlast en onveilige situatie die een aantal AZC bewoners veroorzaken binnen en buiten het AZC  teruggedrongen kan worden.

Raad beslist

Con van Beckhoven van de VVD, verdedigde zijn voorstel. De VVD is van mening dat de raad vooraf voorwaarden en kaders moet kunnen bepalen die het college (burgemeester en wethouders) in de uitvoeren moet meenemen. Burgemeester Hans Janssen sprak uit, dat als de raad die volgorde wil aanhouden, ze daar zelf een raadsvoorstel voor kunnen indienen. Ook bevestigde hij dat, hoe dan ook, de raad haar mening mag geven over het sluiten of open houden van het AZC, en de voorwaarden daarbij. De VVD zal het initiatief nemen te komen met een raadsvoorstel. Na dialoog met inwoners, in een zorgvuldig proces, maar ook geen maanden wachten.

Burgemeester Hans Janssen gaf aan blij te zijn met een extra debat, met eerst de inwoners en daarna de volksvertegenwoordigers, zodat er in oktober een goed voorstel kan komen.

Schot voor de boeg

Een muzikale traktatie tijdens de open dag op AZC … (Foto: Sarmad Omar)

Hoewel dit niet op de agenda stond, gaven PrO en AB beiden nu al aan het AZC open te willen houden, maar met duidelijke voorwaarden die de veiligheid moeten garanderen. Jean Coumans (PrO) sprak over een ‘roze olifant’, de overlast, waarvan inwoners duidelijk willen horen wat daar aan gedaan wordt. Inge van Beers (AB) was van mening dat we nu al, in het voortraject, over die voorwaarden mee moeten praten over de toekomst van het AZC. Zij zou het AZC willen behouden, zonder de Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers.  Een doelgroep waaruit een groot deel van de overlast komt, maar waarvan COA zegt, dat ze die ook na 2020 in Oisterwijk willen kunnen huisvesten.

PGB, CDA, VVD en fractie De Laat lieten zich nog niet uit over het al of niet voortzetten van het AZC; die vonden het nog te vroeg, en wachten eerst de dialoogavond van 23 mei af.

Droevig en ontoereikend

Raadslid Van Beers (AB) gaf aan dat het droevig gesteld is met de beschikbare cijfers en de communicatie. Volgens de VVD, zo gaf deze eerder deze week al aan, waren de antwoorden en informatie die zij kregen ‘volstrekt ontoereikend! Zo blijken belangrijke onderzoekscijfers over incidenten en over de kosten van inzet van politie en handhaving niet beschikbaar te zijn.’

Op de vraag aan de burgemeester, of daar een aanvulling op kon komen, gaf deze aan dat niet te weten. De kosten voor politie inzet werden niet specifiek per incidentsoort of locatie bijgehouden. En over de voor Oisterwijk van belang zijnde incidentcijfers gaf de burgemeester aan, dat hij niet wist of hij aan die cijfers kan komen: ‘Ik ben daartoe afhankelijk van politie, ik kan dat niet beloven.’

Vreemd

Dat laatste is vreemd. Niet alleen de VVD heeft daar afgelopen maand al formeel om gevraagd; onze redactie heeft die vraag 20 februari al gesteld bij zowel Gemeente, Politie als COA, en de beperking in resultaat daarvan doorgegeven. Op 8 maart was (de woordvoerder van) de burgemeester al op de hoogte dat die cijfers bij zowel gemeente als politie niet voorhanden waren. De daarop gestelde vraag ‘Welke informatie gebruikt de gemeente voor de besluitvorming en hoe meet de gemeente het effect van die aanpak?’  bleef (ook na vier herhaalverzoeken) tot en met deze week onbeantwoord, geen enkele reactie.

Asielzoekers zorgen met regelmaat voor overlast en onveilige situaties, zowel binnen als buiten het AZC (Foto ter illustratie: Toby de Kort)

Hoe nu verder?

Het raadsdebat zal ergens medio dit jaar gevoerd worden, het besluit volgt in oktober, en eind 2020 zal dan een sluiting of voortzetting volgen. In de tussentijd gaat de gemeente, zo laat de woordvoerder weten, richting 2020 extra middelen inzetten om de basisschoolkinderen meer onderwijs in de Nederlandse taal te kunnen geven, en samen met COA te kijken naar de preventieve jeugdhulp bij jonge asielzoekers. Dit laatste bevindt zich volgens de woordvoerder nog in een oriënterende fase.

Extra maatregelen?

Op gebied van veiligheid, en de eerder vermelde handhavende maatregelen zoals die vanaf medio 2018 zijn ingevoerd, zijn volgens de woordvoerder van burgemeester Hans Janssen geen nieuwe maatregelen voorzien: ‘We blijven investeren in (het optimaliseren van) de maatregelen zoals we die momenteel inzetten. Op dit moment voorzien we – vanuit veiligheid – geen maatregelen die we nog niet eerder hebben ingezet.’