banner

Oisterwijkse leerlingen noodgedwongen naar Reeshof


Een groep ouders van hoogbegaafde kinderen in Oisterwijk zit met de handen in het haar. Een van hen heeft onderstaande brief ingezonden:

Tiental Oisterwijkse basisschoolleerlingen noodgedwongen naar de Reeshof

Het aankomend schooljaar 2019/2020 zal een tiental Oisterwijkse basisschoolleerlingen noodgedwongen moeten uitwijken naar Tilburg Reeshof. Het betreft leerlingen die deelnemen aan de Talentklas die momenteel in Oisterwijk is gevestigd. De Talentklas is een voltijdsvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen waaraan het reguliere basisonderwijs onvoldoende passend onderwijs kan bieden.

De ouders van deze leerlingen hebben deze week vernomen dat de voorziening per augustus 2019 zal worden voortgezet in basisschool Jan Ligthart Driecant te Tilburg. Subtitel Onrust en onzekerheid Zeker 12 leerlingen uit Oisterwijk en Moergestel zullen dagelijks op en neer moeten gaan reizen naar de Reeshof. De ouders van deze kinderen zijn bezorgd over deze ontwikkelingen. Het is namelijk niet de eerste keer dat de Talentklas wordt verplaatst.

Een nieuwe verhuizing veroorzaakt logischerwijs onrust en onzekerheid bij de kinderen. Ook zal de dagelijkse reisafstand tussen Oisterwijk en de Reeshof nogal wat van hen vragen. De ouders vinden het niet wenselijk dat hun kinderen misschien met busjes naar de Reeshof zullen worden vervoerd. ‘Wie gaat dat betalen? Hoe regel ik dat met mijn werk? Waarom moeten onze kinderen zo ver reizen voor passend onderwijs?’ zijn vragen die de betrokken ouders zichzelf stellen.

Stichting HB Onderwijs Oisterwijk zet zich actief in voor hoogbegaafde leerlingen uit Oisterwijk en spreekt van een zorgelijke situatie: “Wij vinden dat kinderen uit Oisterwijk en Moergestel passend onderwijs moeten krijgen binnen deze gemeente. We zijn al geruime tijd in gesprek met diverse partijen om deze kinderen in Oisterwijk een passende plek te kunnen bieden, maar dit blijkt een moeizaam proces. Uit onze onderzoeken blijkt dat er een grote noodzaak en behoefte is aan passend onderwijs voor deze doelgroep. De praktische uitwerking blijkt complex.”

Herman Schoonhoven
Ouder van een van de kinderen

Delen: