banner

Geen huisuitzetting voor geregistreerde bewoners Reebok en Noenes


De geregistreerde vaste bewoners op De Noenes in Haaren en De Reebok in Oisterwijk komen niet dakloos op straat te staan. Op De Reebok hebben alle geregistreerde bewoners een huis gevonden; bij De Noenes blijft de gedoogconstructie van kracht.

Noenes

Recreatiegebied De Noenes, nu nog Gemeente Haaren, binnenkort Gemeente Oisterwijk (Bron: Google Maps).

Recent werd bekend dat Gemeente Oisterwijk niet zondermeer de bouwmogelijkheden op De Noenes wil verruimen. De bewoners aldaar hebben aan Gemeente Haaren gevraagd die mogelijkheden wel te bieden. ‘Hierover spreken nu de gemeenten en de vereniging met elkaar,’ aldus een woordvoerder van Gemeente Haaren.

Op De Noenes zijn volgens de gemeente Haaren 33 adressen met vaste bewoning, waarvoor een gedoogbeschikking is afgegeven. Ook spreekt Haaren over ‘enkele kruimelgevallen’. Of er daarnaast ook andere vaste bewoners zijn zonder gedoogbeschikking is bij de gemeente niet bekend. ‘Op dit moment zijn we bezig met een adresonderzoek.’ Deze personen zouden niet in hun recreatiewoning mogen wonen. ‘De wet stelt dat de bewoner op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik had en deze sedertdien onafgebroken bewoont. In de vergunning die kan worden verleend moet worden vermeld dat deze persoonsgebonden is en niet overdraagbaar.’

Gemeente Oisterwijk stelt daarin voor de toekomst: ‘Een permanente gedoogbeschikking blijft in stand, tenzij niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden. Beleid van de gemeente Oisterwijk is dat er geen permanente gedoogbeschikkingen meer worden afgegeven. Als gevolg hiervan ontstaat uiteindelijk een sterfhuisconstructie.’

Het plan voor de nieuwe camping De Reebok, zonder plek voor vaste bewoning.

De Reebok

Op camping De Reebok in Oisterwijk is een andere situatie. Deze camping gaat verhuizen; de huidige wordt opgeheven en er komt een nieuwe plek. Volgens Gemeente Oisterwijk zijn alle aldaar ingeschreven bewoners reeds verhuisd. ‘Er komen geen permanente gedoogbeschikkingen voor bewoning op De Reebok. Gasten mogen er alleen recreatief verblijven.’

Onbekend is bij de gemeente of er mensen wonen die daarvoor niet ingeschreven staan. ‘Wij blijven dit monitoren tot aan de sluiting in november 2021. Wanneer permanente bewoning wordt geconstateerd, wordt hier handhavend tegen opgetreden.’

Kwetsbare bewoners

Gemeente Oisterwijk stelt zich niet verantwoordelijk voor herhuisvesting van bewoners die weg moeten, wanneer zij er in strijd met de bepalingen , dus illegaal wonen. ‘In beginsel zijn mensen zelf verantwoordelijk voor het vinden van passende woonruimte. Wel kan de gemeente kwetsbare doelgroepen in contact met brengen met maatschappelijk werk, dit is dan ook veelvuldig gebeurd. Samen kijken zij wat de mogelijkheden zijn. De gemeente of maatschappelijk werk heeft geen invloed op de wachtlijst bij de woningbouwvereniging, maar deze partijen werken wel samen om tijdig te signaleren en zaken op te pakken, bijvoorbeeld mensen aanmoedigen zich in te schrijven bij de woningbouwvereniging.’ Zo wil Gemeente Oisterwijk voorkomen dat mensen op straat belanden.