banner

Brand in de kerk tentoongesteld


Actueler dan ooit, schilderijen van Jo Ketelaers na de brand in de Petruskerk. Toeval: dezelfde week werden veel inwoners aan deze brand herinnerd door het wereldnieuws uit Parijs.

Jo Ketelaers

Afgelopen week werden in het parochiecentrum van de Petruskerk in Oisterwijk twee werken van de op 79-jarige leeftijd in 2016 overleden schilder Jo Ketelaers opgehangen. Tom Bertens, initiatiefnemer en goede vriend van de familie Ketelaers: ‘Jo schilderde en tekende in 1998, kort na de brand van de toren in mei 1998, 13 werken. Bij het opruimen van zijn atelier kwam ik op het idee om deze werken aan te bieden aan het kerkbestuur. In overleg met de familie, Corrie en de kinderen, heb ik enkele maanden geleden contact gezocht met de secretaris van het kerkbestuur Frans Vermeer.’

Jo exposeerde zijn werken in september 1999 in de kerk, tijdens de wederopbouw van de Petruskerk. Die activiteiten hadden destijds ten doel om geld in te zamelen voor de wederopbouw; de actie Petrus 2000. Het bestuur heeft recent twee van die schilderijen uitgekozen en inmiddels hangen ze op hun plek. ‘De familie is er erg blij mee, én trots dat er definitief twee werken van Jo hangen!’ Een ‘officieel’ moment volgt nog, als de familie samen met de pastoor de nieuwe plek van deze kunstig verbeelde historie gaat bekijken.

Hieronder een van de werken van Jo, en voor wie het schokkende beeld van de brandende kerk kwijt is; hieronder ook een film uit de geschiedenis van Oisterwijk…

Een van de werken van Jo Ketelaers