banner

Alzheimercafé Oisterwijk ging over zelfgekozen levenseinde


Op dinsdag 16 april stond in het Alzheimer café Oisterwijk-Moergestel als thema centraal: Zelfgekozen levenseinde bij dementie.

Tijdens deze avond werd een documentaire getoond waarin twee vrouwen met een progressieve vorm van dementie gevolgd worden. Deze twee vrouwen hebben gevraagd om euthanasie, in de documentaire werden indrukwekkende beelden getoond over het verloop van dit traject en toepassing van de euthanasie. De documentaire die getoond werd heet “Zo gaat dat dus” en is gemaakt door Gerald van Bronkhorst en Marc Duijsings in opdracht van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde). De film werd ingeleid door Frank Zwijnenberg, zoon van een van de vrouwen uit de documentaire. Verder was een huisarts aanwezig voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen.

De gasten waren diep onder de indruk van de documentaire en met name de openheid en stelligheid waarmee beide vrouwen hun wens tot levensbeëindiging aangaven. Dit riep naast bewondering voor hun moed ook vragen op, zoals: Op welk moment moet je de euthanasiewens aangeven; Hoe doe je dat en bij wie; Welk traject volg je dan; En uiteindelijk, op welke wijze kan de euthanasie worden toegepast?
De heldere toelichting die door de zoon en de huisarts werd gegeven en de informatiefolder die gasten konden meenemen maakten dat deze avond als “pittig”, indrukwekkend maar vooral ook als memorabel werd ervaren. Door de openheid waarmee de zoon de informatie gaf was er volop ruimte om alle vragen te kunnen bespreken. Een beladen onderwerp, hopelijk draagt een avond als deze ertoe bij dat het meer en meer uit de taboesfeer wordt gehaald.

De volgende café-avond is op dinsdag 21 mei met als thema: De zin van leven bij dementie / geheugentraining.

Na afloop sluit iedere bijeenkomst af met muziek en samenzang.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen het geen de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die mensen elkaar op zo’n avond geven is van zeer grote waarde; de bezoekers gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis. Onze medewerkers staan gedurende de avond voor iedereen klaar en mocht u vragen hebben stel ze gerust. Graag heten we u allen van harte welkom! Toegang is gratis.

Inloop vanaf 19.30 uur. Programma van 20.00-22.00 in De Coppele, Prunusstraat 69 Oisterwijk. Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie: Jeanne Verberk. Tel: 013-5284571. E-mail j.verberk@ziggo.nl

DTZ logo low