banner

Opgestapte wethouder terug in raad Oisterwijk


Voormalig wethouder Jan de Laat komt terug in de raad. 

Jan de Laat nam maandag 11 september afscheid van zijn wethoudersfunctie (Foto: Joris van der Pijll)

Hij stapte vorig jaar na een paar maanden op als raadslid omdat hij onvoldoende steun voelde vanuit zijn achterban. Hij komt niet terug als lid van PrO, maar als eenmanszetel. Wat meteen het politieke landschap anders neerzet. PrO verliest immers een zetel.

Vandaag heeft Jan de Laat onderstaande in een open brief bekend gemaakt:

Geachte voorzitter en leden van de raad van Oisterwijk,

Door het beschikbaar komen van de raadszetel van de heer Van der Star per 1 maart 2019 is mij gevraagd of ik bereid ben de vrijgekomen raadszetel in te nemen.

In 2018 ben ik de gemeenteraadsverkiezingen ingegaan om een bijdrage te leveren aan de Oisterwijkse samenleving door mij verkiesbaar te stellen als kandidaat raadslid en als kandidaat wethouder. Mijn besluit van 10 september 2018 om mijn functie als wethouder neer te leggen heeft de ambitie om een bijdrage te willen leveren niet veranderd.
De afgelopen periode heb ik veel mensen gesproken en goed nagedacht over wat ik voor de Oisterwijkse gemeenschap zou kunnen betekenen en in welke rol. Ook heb ik daarbij nagedacht over een eventuele terugkeer in de Oisterwijkse politiek. Dat de gelegenheid zich zo snel zou voordoen was voor mij een verrassing.

Het in de persoonlijke gesprekken uitgesproken vertrouwen in mij als persoon en de in 2018 op mij uitgebrachte stemmen sterken mij in de overtuiging dat ik ook in de toekomst als raadslid van betekenis kan zijn voor de Oisterwijkse samenleving. Ik ben me daarbij zeker bewust van het feit dat een deel van de kiezers in 2018 op mij gestemd heeft als lijsttrekker van PrO.

Vanuit die overtuiging zal ik de vrijgekomen raadszetel gaan innemen. Gelet op mijn besluit van vorig jaar om mijn lidmaatschap van PrO te beëindigen zal ik dit niet doen als lid van de fractie PrO. Ik kies ervoor om een zgn. ‘eenmansfractie’ te vormen.

Indien uw raad mijn besluit met een benoeming bekrachtigt, zie ik uit naar een constructieve samenwerking in de gemeenteraad. Een samenwerking waarin ik samen met u de belangen van Oisterwijk en zijn inwoners centraal wil stellen. In commissies en raad wil ik met u debatteren op basis van argumenten en met respect voor u als raadslid en als mens.

Met vriendelijke groet,

Jan de Laat

Delen: