banner

Jongeren gezocht voor viering bevrijding Moergestel


Ook jongeren zullen beseffen dat, met de herinneringen uit het verleden, het een groot goed is te leven in een vrij land.

Het herdenkingsmonument in Moergestel

Op 26 en 27 oktober viert Moergestel 75 jaar bevrijding. Omdat dit een kroonjaar is wordt dit groots gevierd met een manifestatie, georganiseerd door SVM en de stg. Oorlog en bevrijding. Onderdelen zijn toneel, exposities, herdenkingen en een belevingsroute. Wij zijn op zoek naar met name jongeren tussen 15 en 23 jaar die als vrijwilliger mee willen doen. Allerlei taken zijn mogelijk: mee organiseren, decorbouw, toneel, kleding, gastvrouw, communicatie en publicatie, gastvrouw, hand -en spandienst. Er is een subsidiebedrag beschikbaar waardoor je de bestede uren kunt declareren tegen € 2,50 per uur. Inlichtingen en opgave via 06-46468893.

Delen: