banner

Is het nieuwe zwembad groot genoeg voor Oisterwijk?


Partij Gemeente Belangen, na de verkiezingen de grootste partij, en al geruime tijd een groter zwembad voor Oisterwijk als aandachtspunt, trekt wederom aan de bel.

‘Bij de behandeling van de voorstellen voor het nieuwe zwembad op Den Donk heeft PGB aangegeven zich zorgen te maken of alle gebruikers een plaats kunnen vinden in het nieuwe zwembad. Daarom hebben wij steeds voor een volwaardig zwembad gepleit, maar van de andere partijen helaas geen steun gekregen. Nu het zwembad in aanbouw is krijgen wij vanuit diverse kanten signalen dat inwoners en verenigingen zich er zorgen over maken of het nieuwe zwembad groot genoeg is.’

De belangrijkste vraag die de partij aan het zittende college (burgemeester en wethouders) stelt, waarin overigens ook hun eigen wethouder zitting neemt, is de vraag of er een planning is waar de gebruikers zich in kunnen vinden. Ook vraagt de partij of de eventuele kosten voor een extra bad in beeld zijn.

Hoogste punt

De bouw vordert ondertussen. Op 11 april verwachten gemeente en aannemer gezamenlijk het hoogste punt te bereiken. Voor hen tijd voor een feestje.

Zwembad en sporthal in aanbouw (Bron: Gemeente Oisterwijk)