banner

Cursus over bijen in Haaren


U kent allemaal de doemscenario’s over bedreiging van de leefbaarheid van onze aarde. Via de media, voordrachten, excursies, workshops, demonstraties worden we er dagelijks mee geconfronteerd. Hierdoor neemt de betrokkenheid van de mensen bij de natuur steeds meer toe. Gelukkig! In de Bijenteelt komt dit vooral naar voren in de vraag hoe je imker kunt worden. Daarvoor worden dan basiscursussen aangeboden.

De bij , daar gaat het over

De gratis minicursus die de 70-jarige Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius in Haaren aanbiedt is daar niet voor bedoeld. Zij willen vertellen over het leven van honingbijen: een boeiend en fascinerend verhaal, met wat er komt kijken om imker te worden, (kosten, tijdbeslag etc), maar ook wat u en iedereen kan doen om te bevorderen dat er een geschikte leefomgeving voor de insecten is. Er is verder aandacht aan de in het wild levende bijen. Ook zij spelen een belangrijke rol spelen bij de bestuiving van cultuurgewassen en wilde planten en dus bij de voedselvoorziening van mens en dier. U krijgt voorbeelden te zien van eenvoudig te maken insectenhotels.

Programma
Maandag 18 maart van 19.30 tot 21.30 uur een verhaal over het leven van de honingbij en het werk van imkers.
Maandag 25 maart van 19.30 tot 21.30 uur een verhaal over wilde bijen, hommels, wespen en drachtplanten.
Zaterdag 30 maart van 13.30 tot 16.30 uur een kennismaking met de praktijk.

U kunt zich aanmelden bij Martine de Jong via secretaris@ambrosiushaaren.nl of bel 0622041416.