glasvezel

PGB Oisterwijk wil snel naar duurzame gemeente


‘Duurzaamheid en verduurzaming zijn voor Oisterwijk belangrijke speerpunten. Het is duidelijk dat het realiseren van deze speerpunten een belangrijke financiële inspanning van onze gemeente gaan vragen,’ aldus Partij Gemeente Belangen.

Een immens ‘park’ van zonnepanelen, vanaf de grond niet zichtbaar, des te meer vanuit de lucht (Foto: Hans van Brunschot).

Er zijn volgens deze partij diverse initiatieven in het land die gemeenten ondersteunen bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. ‘Op 1 februari 2019 heeft de Provincie Noord-Brabant ingestemd met het investeren in maatschappelijk vastgoed door middel van het inleggen van € 100 miljoen in ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. Doel hiervan is het ondersteunen van Brabantse gemeenten bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed.’

Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen is een grote stap en kost soms veel geld. De gemeente heeft wat PGB betreft een voortrekkersrol bij de verduurzaming. De partij vraagt aan de gemeente om te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn, zodat de gemeenteraad hier een beslissing over kan nemen.