banner

Opa Kip is terug in Oisterwijk


Het Parelbos, dat ook De Gesselse Heerlijkheid en Het Heuk-en Meukbosje omvat, ligt er ogenschijnlijk rustig bij. De schoonheid straalt er vanaf. Het kent -ook voor wat betreft de dieren- een enorme diversiteit en iedereen is er blij en tevreden. Symbool is De Groene Eekhoorn, naar goede Döllekes gewoonte Eikeltje (roepnaam Eeki) genaamd. Eeki heeft de opdracht te waken over Het Parelbos en heeft het daar moeilijk mee!!

Lopend langs de Achterste Stroom vraagt hij zich af: “Gaat het wel goed met mijn Parelbos….is het schijn die bedriegt?” De zo gekoesterde diversiteit aan bomen, planten, insecten en andere dieren lijkt steeds meer onder druk te staan. En daar moet hij over waken … in z’n eentje? Hij weet, dat er allerlei dieren zijn die zich die zorgen maken. Zij hebben de ‘koppen bij elkaar gestoken’ en een Team gevormd, dat zich met enorme inzet bekommert om de Biodiversiteit in Het Parelbos. Dat Biodiversiteitsteam (afgekort: B-team) heeft het nieuwe Pareljaar uitgeroepen tot Biodiversiteitsjaar en Eeki moet daarover gaan communiceren. “Maar wat en hoe ….?”, vraagt hij zich af.

Dan ziet hij een oude kip -brilletje op de snavel en leunend op een stok- langs de rand van de Stroom scharrelen. Eeki weet het meteen: Opa Kip, de ‘oude’ burgemeestersvogel van Het Parelbos. Na zijn vertrek heeft hij zich teruggetrokken bij de Achterste Stroom, in de wat ‘duistere’ delen van het bos. Eeki ziet hem af en toe en weet, dat Opa Kip met zijn Kaatje altijd in ‘zijn’ Parelbos zal blijven. Opa Kip heeft wel zijn veren opgeschud en zijn vleugels uitgeslagen in Het Groene Woud.

Eeki hipt, groene eekhoorns hippen immers, naar Opa Kip die inmiddels op een boomstronk zit. “Zeg, Opa Kip wat weet jij van Biodiversiteit?”, vraagt hij. “Nou niet veel, maar wat ik wel weet is dat er -Pareljaren geleden- hier nog fazanten en patrijzen rondfladderden en er ’n enkele vos, de aartsvijand van mijn soort, werd gezien”, antwoordt Opa Kip. “Dat klopt”, zegt Eeki, “en nu stikt het hier van die ‘vijanden’ en hoor of zie je de fazant en patrijs niet meer.” “Zelfs huismussen zijn schaars en de zwaluw scheert niet meer rond mijn kippenhok”, moppert Opa Kip en voegt er zuchtend aan toe: “Ik droom regelmatig over de diversiteit aan planten en dieren van toen …..”
“Dan droom je over Biodiversiteit en besef je wat er ontbreekt in Het Parelbos”, reageert Eeki opgewonden …. “Zou je met mij in dit Biodiversiteitsjaar wat rond willen scharrelen in het Parelbos en kijken of we die Biodiversiteitsdroom werkelijkheid kunnen laten worden?” Opa Kip kijkt om zich heen, denkt na en antwoordt dan: “Als ik je kan helpen wil ik dat graag doen, maar ook al kan ik nog wel een kraai, een kauw en een ekster van elkaar onderscheiden, over de verdere biodiversiteit kan en moet ik nog veel leren. We zullen de deskundigen uit het B-team vragen ons bij het verwezenlijken van onze droom bij te staan.”
“Fantastisch plan”, ‘kraait’ Eeki, “en we doen iedere maand verslag van ons ‘gescharrel’ in Het Parelbos.” “Een prachtige aanvulling op mijn communicatie”, denkt hij er stilletjes bij. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk op Opa Kip ..…. “Ok”, zegt hij, “maar dan beginnen we nu, zodat we volgende maand verslag kunnen doen van deel 2 van onze droom. De locatie daarvan laten we nog even in dromenland ……!!!”

“Hand in hand, poot naast poot, vleugel aan vleugel, …. samen aan de slag!”

Eeki en Opa Kip

Binnenkort meer over Opa Kip…

Delen: