banner

Gemeente Oisterwijk zet namen inwoners op website


Gemeente Oisterwijk heeft per abuis namen van inwoners openbaar op internet geplaatst.

Het is al enige tijd gebruikelijk dat inwoners die brieven sturen aan de gemeenteraad, of zoals in het voorbeeld van deze week reageren op een bezwaar, in bescherming worden genomen. Bij de openbare publicaties worden hun namen weggehaald. Alleen intern mogen de ambtenaren en raadsleden weten van wie de brieven afkomstig zijn. Als de stukken openbaar worden weergegeven op de website van de gemeente, dan moeten die namen onleesbaar worden gemaakt. Het is de inwoner die zelf moet kunnen beslissen of hij of zij met naam, soms ook adres, e-mail en/ of telefoonnummer de openbaarheid kiest.

Helaas gaat dat nog wel eens mis, eerder en ook deze week. Meerdere namen, en ook de handtekeningen van de personen kwamen in beeld (zie onder). Het is de afgelopen jaren meerdere keren voorgekomen. Soms werden enkele namen bij het weg gummen vergeten (zie onder tweede voorbeeld); soms werden de verkeerder documenten openbaar gemaakt (eerste voorbeeld). In een aantal  gevallen werd het na melding hersteld; zo ook deze week.

En soms bleef die informatie, ook na het melden, op de website staan en zijn ze nu nog te zien (zie onderste twee).

‘Het is absoluut niet de bedoeling dat de brief met de namen op het openbare deel van het raadsinformatiesysteem wordt geplaatst. Dit is helaas per abuis wel gebeurd,’ aldus de reactie van de griffier van de Gemeente Oisterwijk. Intern is dit specifieke voorval direct opgepakt en de brief is verwijderd.

Daarmee is echter ook de inhoud van de brief, het bezwaar, de afhandeling daarvan, en de teleurstellende reactie van de briefschrijvers op de gemeentelijke organisatie uit de openbaarheid verdwenen…

… overigens, ook in maart 2017 (klik) werd hierover door ons bericht!

Deze namen en handtekeningen van inwoners werden eerder deze week op de website van de gemeente zichtbaar getoond; hier zijn ze door ons onherkenbaar gemaakt.

 

In een openbaar gepubliceerde brief, werd wel de afzender weggehaald, maar de naam van een inwoner halfweg de brief werd vergeten; hier door ons onherkenbaar gemaakt.

 

Meerdere namen, een huisadres en een e-mail adres, staan ondanks eerder melding nog steeds openbaar zichtbaar op de gemeentesite; hier zijn ze door ons onherkenbaar gemaakt.

 

Iemand een privé mailadres nodig van enkele commissieleden? Ook deze staan nog openbaar en zijn hier door ons onherkenbaar gemaakt.