banner

Geen verhoogd tarief voor WMO-zorg in Oisterwijk


De Consumentenbond maakt zich zorgen over gemeenten, die aan hulpbehoevende inwoners meer vragen dan het verplichte abonnementstarief van €17,50 per maand. ‘Patiëntenverenigingen luiden nu de noodklok,’ zo liet de consumentenorganisatie eind vorig jaar weten.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Per ingang van 2019 mogen gemeenten nog maar één abonnementstarief van maximaal €17,50 per maand vragen voor alle Wmo-voorzieningen. Dit heeft vooral een positief gevolg voor de midden- en hogere inkomens. Gemeenten zouden volgens de Consumentenbond dit systeem proberen te omzeilen door zorg en ondersteuning uit het Wmo-pakket over te hevelen naar de algemene voorzieningen.

De Gemeente Oisterwijk doet hier niet aan mee:  ‘De gemeente Oisterwijk hevelt geen huidige maatwerkvoorzieningen over naar algemene voorzieningen. Omzeilen van het abonnementstarief is niet aan de orde,’ aldus een woordvoerder van ons gemeentelijk college (burgemeester en wethouders).

Delen: