banner

Archief Moergestel Nieuws naar Regionaal Archief


Sinds dinsdag 15 januari 2019 is het archief van het weekblad ‘Moergestel-Nieuws’ uit Moergestel in beheer gegeven bij het Regionaal Archief Tilburg. Het archief bevat ruim 40 jaargangen van dit weekblad dat in Moergestel werd uitgegeven van 1976 tot eind 2016. Het blad is in 1976 opgezet en al die jaren uitgebracht door Martien Oerlemans en zijn uitgeverij Buro ’76.

HET ONTSTAAN

In de jaren ’60 was er ’n drukkerij in Moergestel die startte met ‘De Moergestelse Courant’. Die bleek niet zo’n lang leven beschoren. Op initiatief van ’n aantal bewoners van de Krijtestraat e.o. ontstond ‘De Gestelse’, ’n wekelijks nieuws- en advertentieblad, dat gedrukt werd bij Drukkerij Bergmans in Tilburg en later jaren in Hilvarenbeek. In ’n tijd dat het financieel steeds moeilijker bleek het hoofd boven water te houden werd ‘De Gestelse’ onderdeel van ‘De Hilverbode’. Naar rato van aanleveren van advertenties uit Moergestel kreeg men ruimte voor het redactionele aanbod. Dat werd echter steeds minder. Het is januari 1976 als Martien Oerlemans (toen 27 jaar) ging kijken of hij zijn al lang gekoesterde wens: ’n eigen weekblad voor Moergestel’ werkelijkheid kon laten worden. En die mogelijkheid kwam er dankzij de medewerking van zijn werkgever Drukkerij Em. de Jong in Baarle-Nassau. De eerste uitgave van ‘Moergestel-Nieuws’ zag het levenslicht op 3 maart 1976. De start was nog bescheiden; één keer per 14 dagen. Dat veranderde echter snel, want de krant bleek in een behoefte te voorzien. Vanaf krant nr. 65 werd het ’n weekblad en ’n graag geziene (en onmisbare) huisvriend van alle Moergestelnaren. Bijna 41 jaar lang!

Op woensdag 2 november 2016 verscheen ‘Moergestel-Nieuws’ voor het laatst als zelfstandig weekblad in Moergestel. Door het sterk teruglopen van advertentieopbrengsten (het winkelbestand nam ook in het kleine Moergestel steeds verder af) was het financieel niet meer mogelijk zelfstandig verder te gaan en werd de titel toegevoegd aan weekblad Nieuwsklok. De laatste zelfstandige editie was nummer 1871… en al die edities en ruim 40 jaren lang is oprichter Martien Oerlemans de verantwoordelijk uitgever en hoofdredacteur geweest.

RIJKE INFORMATIEBRON

Gemeentearchivaris Yvonne Welings (links) en Projectleider Digitalisering, Beheer en Onderhoud van het Regionaal Archief, Jean-Paul Korst (rechts) namen het archief van Moergestel-Nieuws in ontvangst uit handen van Martien Oerlemans (midden).

Wie door de edities heen bladert ziet ’n breed scala van alles wat zich in ruim 40 jaar tijd in Moergestel heeft afgespeeld. Ook de gemeente Moergestel publiceerde wekelijks haar berichten in de krant en ontelbaar zijn o.a. ook de verhalen die gemaakt zijn over mensen die hun gouden bruiloft vierden. En hoeveel andere verhalen, activiteiten en festiviteiten zijn er doorheen de jaren gepubliceerd in ‘Moergestel-Nieuws’. Nu is het verhaal van die ruim 40 jaar Moergestelse historie met zekerheid voor de eeuwigheid bewaard in het Regionaal Archief Tilburg.

NOG EVEN GEDULD

Inmiddels is het Moergestel-Nieuws archief ’n aantal weken ’in quarantaine’ bewaard geweest. Dat is nodig omdat men er zeker van wil zijn dat archieven die worden aangeleverd vrij zijn van bijvoorbeeld schimmel of andere ongerechtigheden, voordat het in het archief bij andere stuken wordt ondergebracht. Zorgvuldigheid vóór alles! Inmiddels is het in zijn geheel geïnventariseerd. Men gaat nu onderzoeken of het mogelijk is het Moergestel-Nieuws archief te digitaliseren. Dat zou natuurlijk ’n prachtige kroon zijn op het levenswerk van Martien Oerlemans als dát zou gebeuren!

Het zal voor het publiek nog wel even duren voordat het allemaal in te zien zal zijn, want er is voor het Regionaal Archief eerst nogal wat werk aan de winkel. Kijk daarom regelmatig op de website van het Regionaal Archief vanaf wanneer dit rijke Moergestelse krantenarchief te zien zal zijn of houd de berichtgeving in de gaten. Wij houden u op de hoogte!