banner

Ontvang subsidie van Stichting De Schuur Oisterwijk


Stichting De Schuur beheert de nalatenschap van het voormalige socialistische volksgebouw van PvdA en FNV aan de Hoogstraat.

Solidariteit en duurzaamheid zijn twee belangrijke begrippen in de geschiedenis van De Schuur. In de gemeente Oisterwijk zetten heel veel mensen en organisaties zich nu nog steeds in voor verbetering van de leefomstandigheden voor de minder bedeelden in onze samenleving. Ook maken steeds meer mensen zich zorgen over ons milieu en ijveren voor een duurzame samenleving in woord en daad.


Stichting De Schuur biedt mensen en organisaties die zich met solidariteit en duurzaamheid bezighouden in 2019 wederom de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor concrete projecten. Maar ook anderen kunnen een aanvraag indienen. Wel moeten projecten een maatschappelijk of cultureel doel dienen, bijdragen aan gemeenschapszin en moet het project een relatie hebben met de inwoners van de gemeente Oisterwijk.

In 2019 is de termijn waarbinnen aanvragen kunnen worden ingediend: 1 januari 2019 tot en met 28 februari 2019. De aanvragers krijgen uiterlijk 6 weken na sluiting van de indieningtermijn bericht van het bestuur van de stichting. Een besluit van het bestuur van de stichting is onherroepelijk en niet voor discussie of beroep vatbaar. De financiering vindt in principe achteraf plaats. Personen en organisaties worden verzocht hun aanvragen per email in te dienen. De aanvraagprocedure en alle voorwaarden voor subsidieaanvraag vindt u op de website van onze stichting www.schuuroisterwijk.nl

DTZ logo low

 

Delen: