banner

Nieuwe voorzitter voor Oisterwijk Centraal


Met ingang van 1 januari 2019 heeft het bestuur van Stichting Oisterwijk Centraal een nieuwe voorzitter. Nelleke van Wijk, voorheen griffier in de gemeente Oisterwijk en nu parttime met pre-pensioen, kreeg tijdens de laatste bestuursvergadering van 2018 de voorzittershamer van Martin Eijkelhof.

Martin draagt de voorzittershamer over aan Nelleke

Martin heeft vanaf de start van de stichting Karin en Eric Rentmeester ondersteund bij de opbouw van de stichting. In juni 2015 heeft hij samen met zijn partner Alda en Karin Rentmeester de stichting opgericht en vanaf januari 2017 heeft hij als voorzitter met een nieuw team een sterk bestuur opgebouwd. De stichting heeft als voornaamste doel om de groepsactiviteiten mogelijk te maken die voortvloeien uit het werk van Mentorhulp Oisterwijk, het bedrijf van Karin Rentmeester. In de afgelopen 3,5 jaar zijn activiteiten als bijvoorbeeld de Aanschuiftafel, Eten Wat de Pot Schaft, de Wijkontmoetingsfeesten, de Interculturele bingo en het jaarlijkse Internationale Vrouwenfeest, niet meer weg te denken. Veel inwoners die geen mogelijkheden hebben om mee te doen aan andere sociale activiteiten vinden hier een warm welkom en voelen zich gezien en opgenomen in de gemeenschap. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de gemeente, vele sponsors en een fantastische groep vrijwilligers. Het bestuur heeft Martin hartelijk bedankt voor zijn geweldig inzet.

Voor veel Oisterwijkers speelt het bestuurlijk werk zich achter de schermen af, maar dat maakt het niet minder intensief en belangrijk. Nelleke van Wijk heeft aangeboden haar sociale betrokkenheid en bestuurlijke ervaring in te zetten voor het consolideren en verder uitbouwen van het werk van Stichting Oisterwijk Centraal. Zowel het bestuur als Karin en Eric zijn bijzonder ingenomen met haar als nieuwe voorzitter en wensen haar veel succes met deze nieuwe uitdaging.

Delen: