banner

Een persoonlijk woord van de Burgemeester van Haaren


De burgemeester van Haaren heeft laten weten in oktober te stoppen, in een persoonlijk woord geeft ze hierover uitleg: 

Burgemeester Jeannette Zwijnenburg (rechts) in gesprek met de Commissaris van de Koning Wim van de Donk (Foto: Joris van der Pijll).

Beste inwoners,

Via een of ander kanaal heeft u ongetwijfeld al gehoord dat ik tijdens de nieuwjaarsreceptie van 6 januari heb verteld dat ik afzie van een herbenoeming en dus aan het einde van mijn ambtstermijn, op 21 oktober 2019, aftreed als burgemeester van Haaren.

Graag wil ik met deze persoonlijke boodschap mijn overwegingen met u delen.

Sommige gebeurtenissen in je leven zorgen ervoor dat je anders naar zaken gaat kijken, dat je gaat relativeren. Bij mij was dat vorig jaar op de eerste plaats het overlijden van mijn moeder, dat me diep raakte. Vervolgens vond ik rust om na te denken tijdens een lang gekoesterde wens om Australië te bezoeken. Daarbij speelden ook vragen een rol als : hoe zal het gaan met de gemeente Haaren? Hoe gaat de overdracht naar de andere gemeenten en wat moet daarvoor nog geregeld worden? Waar houdt de invloed op?

In oktober 2013 werd ik benoemd als burgemeester. Een van de opdrachten die ik toen kreeg was dat ik de visie van de gemeenteraad over bestuurlijke zelfstandigheid moest uitdragen. Zo zie je maar hoe de hazen kunnen lopen en hoe in relatief korte tijd zaken compleet anders kunnen liggen. Onder invloed van het provinciale programma “veerkrachtig bestuur” en een voorgenomen ambtelijke fusie van Haaren met Boxtel en Sint Michielsgestel, kwam een intensief democratisch proces op gang waarbij u, als inwoner, ook nadrukkelijk betrokken bent geweest. In oktober 2017 koos een krappe meerderheid van de inwoners voor opsplitsing van de gemeente Haaren.  In december 2017 besloot de raad hierna tot herindelen. In december 2018 werd vervolgens het herindelingsontwerp door onze gemeente en alle ontvangende gemeenten getekend.

De volgende stap is het herindelingsadvies. Bedoeling is dat in juni 2019 het herindelingsadvies wordt goedgekeurd door alle gemeenten en dan wordt het overgedragen naar de provincie, geeft de minister haar advies en daarna gaat het naar de tweede kamer en tenslotte naar de eerste kamer. Voor de gemeente Haaren is de uitvoerende fase, de overdracht naar de ontvangende gemeenten al in volle gang. Ook voor onze medewerkers wordt goed gezorgd. Het staat allemaal goed op de rit en dat betekent voor mij dat ik de zaken in goede handen kan achterlaten. Ik heb daarvoor het volste  vertrouwen in onze wethouders en in onze medewerkers.

Dat alles bracht mij, na vele en lange overwegingen, tot het besluit dat ik niet ga voor een herbenoeming in 2019. Dat is míjn besluit, op basis van zakelijke en persoonlijke argumenten.

Hoewel ik dus niet ga voor herbenoeming, ben ik wel zeer gemotiveerd om mij de komende tien maanden volop in te zetten voor onze mooie gemeente, haar prachtige dorpen en voor u, de inwoners. Ik ben en blijf trots op deze gemeente en wens met hart en ziel, dat de keuze voor herindeling de beste is voor u allemaal.

Met hartelijke groet,

Jeannette Zwijnenburg- van der Vliet,

burgemeester van Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt.

Delen: