banner

Bezwaar The Inside uitgesteld na fout gemeente


Door een fout van de Gemeente Oisterwijk, is een bezwaarprocedure uitgesteld, en ontstaan bij de inwoners meteen ook vragen over de geldigheid van een ontheffing voor een binnenkort te houden feest.

Afgelopen donderdag zou er een behandeling zijn van een bezwaar tegen het ‘incidenteel verhogen van geluidsnormen’ voor feesten die in het voormalige Insaid gebouw, door The Inside worden georganiseerd. Omwonenden zijn van mening dat de vergunning voor deze locatie, en de daarmee samenhangende overlast die zij ervaren, geen ruimte biedt voor het geven van ontheffingen om – buiten de in de vergunning vermelde mogelijkheden – de geluidsgrenzen te overschrijden.

De hoorzitting voor dit bezwaar werd donderdag een uur vooraf afgebeld. ‘Onvoorstelbaar,’ zo achten de bezwaarmakers dit. De inwoners hadden hiervoor hun avond vrij gehouden, en laten weten dat dit de zoveelste vertraging betreft in het proces. Ook zien ze problemen ontstaan met nog komende feesten die nu mogelijk plaats vinden voordat het bezwaar is behandeld. Een woordvoerder van de gemeente laat weten: ‘We kwamen er donderdagmiddag achter dat de belanghebbenden niet uitgenodigd waren. Hierdoor hebben zij geen gelegenheid gehad zich voor te bereiden en zij waren niet in de gelegenheid aanwezig te zijn bij de hoorzitting. De Algemene wet bestuursrecht stelt dat alle belanghebbenden bij een besluit waartegen bezwaar is ingediend het recht hebben om in elkaars aanwezigheid te worden gehoord. Daarom heeft de onafhankelijke voorzitter van de externe bezwaarcommissie vervolgens besloten de zitting te verdagen.’

Ontheffing

De buurtbewoners zijn van mening dat de betreffende feesten niet onder de ontheffingsregeling voor de horeca kunnen vallen. Die regeling is er voor incidentele afwijkende activiteiten, die niet passen binnen de reguliere vergunning van een horecabedrijf. Momenteel is er een dergelijke ontheffing gevraagd voor een feest op 26 januari. De inwoners hebben de gemeente in een brief laten weten: ‘U kunt deze melding niet accepteren, omdat het niet gaat om een incidentele festiviteit.’ Het betreffende evenement zou volgens de inwoners al in de vergunning benoemd staan en daarmee niet onder de incidentele ontheffing vallen. Overigens zijn evenementen die niet in de vergunning staan volgens de gemeente niet toegestaan, zo werd afgelopen december het New Years Eve geannuleerd omdat deze niet in de lijst voorkwam.

Het feest op 26 januari kan wel doorgaan, ook als de bezwaarmakers op dit onderwerp in hun gelijk worden gesteld, echter worden in dat geval de geluidsnormen voor dat feest niet verruimd. Het is nog niet bekend wanneer de hoorzitting voor het bezwaar plaats vindt en de gemeente hierover een besluit neemt.

Delen: