banner

Wethouder mag ‘off the record’ bemiddelen met ondernemers


Uit een vertrouwelijke mailwisseling die door bezorgde inwoners aan onze redactie werd toegezonden, blijkt dat wethouder Peter Smit diensten verleent aan lokale verenigingen, door te bemiddelen met lokale ondernemers.

Wethouder Peter Smit

Het betreft een mail van de wethouder, gericht aan de voorzitter van een lokale vereniging, over huur van locaties, met daarbij een mailcontact met een wethouder uit de gemeente Haaren. Het gaat ook over het leggen van contacten met een verhurende ondernemer. De wethouder vraagt en geeft informatie, en brengt organisaties en ondernemers bij elkaar. Nobel, en voor die organisaties en ondernemers prettig dat deze hulp er is.

Bij een ander voorbeeld, waar een overeenkomst tussen twee ondernemers is gesloten, heeft de burgemeester tegen de inwoners gezegd, dat een wethouder nooit zelf het initiatief neemt, dat dit niet gepast is. Tussen beide zit een dun lijntje verschil. Als we hierover om uitleg vragen, is de reactie: ‘Als een vereniging een beroep doet op een wethouder om een verbindende rol te spelen door zijn netwerk in te zetten, dan zal hij dat met plezier doen.’ Is dat wat de burgemeester gezegd heeft dan niet waar? ‘Dat weet ik niet,’ aldus de woordvoerder namens wethouder Smit en burgemeester Hans Janssen.

Wederdienst
Wanneer een wethouder dergelijke bemiddeling verzorgt, is er bijna altijd sprake van het vragen, bieden of verwachten van een wederdienst (huur/ kosten e.d.). Niet alleen tussen beide partijen, maar ook richting de wethouder kan een dergelijke verwachting ontstaan. Omdat deze zaken buiten de formele afhandeling vallen, vervalt voor de ambtelijke organisatie en ook voor de politiek iedere vorm van inzage en controle over hetgeen is afgesproken.
Tot slot, zo ook in dit geval, kan het bij met name benadeelde inwoners zorgen voor een gevoel van wantrouwen in de gemeentelijke organisatie. Van enig inzage in, of eventueel bezwaar op de procedure is geen sprake; formeel heeft de gemeente geen besluit genomen.

Schijn
Als een wethouder een goed woordje doet, informatie doorgeeft, gesprekken op gang brengt, advies geeft en andere zaken regelt, kan en mag het vertrouwen er zijn dat hij zorgvuldig handelt, hij dat doet om de samenleving beter te maken, om ons inwoners een gunst te bieden. ‘Ik kan me goed voorstellen dat een wethouder probeert om partijen te verbinden, zolang er maar geen sprake is van “vriendjespolitiek” ‘, aldus fractievoorzitter Carlo van Esch van partij PGB. Ook ‘de schijn’ moet volgens Van Esch worden voorkomen.

Hoe de wethouder ‘de schijn’ op dergelijke situaties voorkomt? Daarop geeft de woordvoerder van onze wethouder geen uitleg: ‘Die vraag is wat ons betreft niet aan de orde.’

 

Delen: