banner

Oisterwijk trilt door Traxx op overwegen


Trillingen die inwoners in Oisterwijk ervaren, zijn afkomstig van Traxx locomotieven bij overwegen en tunnel.

ProRail, NS en het Ministerie hebben maandag antwoord gegeven op de trillingsproblematiek in Oisterwijk, ontstaan na diverse aanpassingen aan het spoor. Inwoners krijgen maandagavond in detail uitleg over het onderzoek en de mogelijke oplossingen.

Trillingen

Werk aan het spoor in Oisterwijk (Foto: Leny van Schijndel).

Inwoners ervaren nu ongeveer een jaar overlast van opvallend meer trillingen, die veroorzaakt worden door passerende treinen. Na aanpassingen aan het spoor, andere onderliggers, het plaatsen van een tunnel, weghalen van wissels en aanbrengen van raildempers, bleek er bij veel inwoners langs het spoor een toename van trillingen. Zoveel zelfs, dat er inwoners zijn die zeggen dat hun huizen daardoor scheuren vertonen. Naar deze trillingen is uitvoerig onderzoek gedaan, en de resultaten van dat onderzoek werden maandag gepresenteerd.

Traxx

Uit het grotere regionale onderzoek blijkt volgens Pro-Rail, dat de toename van trillingen die bij dit onderzoek zijn geconstateerd, afkomstig zijn van zogenaamde Traxx locomotieven. De hoogste intensiteit van de trillingsmetingen komt van goederentreinen, maar in aantal en verhoging van de overlast, blijkt deze overduidelijk afkomstig van dit type trein, die sinds iets meer dan een jaar in een 140 km/ uur snel rijdende Intercity door Oisterwijk komen. Eerder kwam er een ander type Intercity door Oisterwijk. Met name bij overwegen en andere plekken waar de dempende onderlaag van het spoor overgaat in een betonnen ondergrond, is de trillingstoename van deze trein meetbaar. Dit type trein kent een hoge ongeveerde massa en heeft relatief meer last van onrondheid op de wielen.

Schade

In Oisterwijk werd door 22 inwoners een schade aan hun huis gemeld, welke volgens hen door de trillingen was veroorzaakt. Pro-Rail heeft deze schade laten onderzoeken. Een deel werd direct afgewezen; een ander deel werd door bouwkundigen individueel onderzocht en eveneens afgewezen. Volgens de door Pro-Rail ingeschakelde deskundigen zijn alle schades door andere oorzaken ontstaan. Overigens wil dat niet zeggen dat die trillingen in die woningen niet geconstateerd zijn, maar de schade zou niet door die trillingen zijn ontstaan.

Aanpak

Omdat bij het spoor meerdere factoren oorzaak kunnen zijn van veranderingen in overlastervaring, is de aanpak van dit probleem afgelopen zomer in samenwerking met het Ministerie, NS, Gemeente en Pro-Rail  gestart met een spreekuur. De meldingen van trillingen waren dermate veel en voortdurend, dat deze organisaties de klachten serieus hebben genomen, en tijdens dit spreekuur vooral informatie hebben opgehaald. Vervolgens zijn metingen verricht langs het spoor door Oisterwijk, overigens ook in Gilze-Rijen en Dorst.

Oplossing

Een directe oplossing voor dit moment is er nog niet. De goederentreinen zullen naar verwachting pas na 2025-2028 afnemen als elders in Nederland en Duitsland werkzaamheden zijn afgerond. Ook het type trein dat het grootste deel van de overlast veroorzaakt, de Traxx, zal nog enkele jaren blijven rijden. Na 2022 verwacht men hiervoor een beter type Intercity in te kunnen zetten. Dat duurt nog vier jaar.

Directe aanpassing

Omdat de partijen begrijpen dat de inwoners van Oisterwijk, die al meer dan een jaar overlast ervaren, hier niet op willen wachten, is al wel een overzicht gemaakt van eventuele oplossingen die eerder realiseerbaar zijn. Deze gaan over aanpassingen aan het spoor, aan de treinen, of bijvoorbeeld aan de snelheid. Deze laatste oplossing zouden inwoners van Oisterwijk nu al willen, maar is nog niet mogelijk, omdat dit direct voor vertragingen zou zorgen. Hiertoe zou de dienstregeling aangepast moeten worden.

Duidelijk is dat de gezamenlijke organisaties de klachten van de inwoners serieus nemen, en ook dat er inderdaad toename blijkt van trillingen; het onderzoek voor eventuele oplossingen verwacht Pro-Rail aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 af te kunnen ronden.

 

De mening van deze inwoners is duidelijk (Foto: Toby de Kort).

Delen: