banner

Oisterwijk mag gemeentenieuws breder publiceren


Recent heeft Gemeente Oisterwijk een onderzoek laten doen naar hoe inwoners de communicatie van de gemeente ervaren. Dit onderzoek was met name gericht op de inhoudelijke kwaliteit van de berichtgeving, specifiek gericht op de eigen gemeentelijke uitingen. Afgelopen week hebben wij onze lezers gevraagd, of onze lezers het gemeentenieuws ook via Oisterwijknieuws.nl willen lezen.

Verbetering

Inwoners worden vriendelijk te woord gestaan, zo vinden de bevraagde inwoners.

Zelf ziet de gemeente, na het in opdracht van de gemeente uitgevoerde onderzoek, dat er verbeteringen mogelijk zijn. De communicatie scoort gemiddeld een 7. Velen vinden de informatie die de gemeente publiceert begrijpelijk en goed leesbaar. Ook het contact met de medewerkers vinden zij vriendelijk, veelal snel en goed geregeld, en het regelen van zaken op de website zoals het maken van een afspraak, gaat voor een grote meerderheid goed. En een compliment voor de Nieuwsklok; die blijkt in verhouding met 2012 beter gelezen te worden.

Verbeteringen zijn volgens de gemeente haalbaar in het vindbaar maken van informatie bij het zoeken op de gemeentelijke website, en in de terugkoppeling van resultaten uit informatie- en inspraakavonden. Uit het onderzoek blijkt ook dat een deel van de inwoners na het stellen van een vraag geen bevestiging krijgt, geen duidelijkheid heeft over wie hun contactpersoon is en niet weet wanneer men antwoord mag verwachten. Dat onderwerp werd eerder in de raad besproken, en als verbeterpunt meegegeven.

Tot zover een korte samenvatting van het gemeentelijk onderzoek, u leest het volledige onderzoek hier. De gemeente komt in het eerste kwartaal van 2019 met een actieplan en neemt daarbij de resultaten uit hun onderzoek mee.

Mis het niet!

Een ruime meerderheid van de inwoners is (zeer) geïnteresseerd in informatie van en over de gemeente. De gemeente verspreidt haar informatie, afhankelijk van de boodschap, via gerichte brieven aan inwoners, Twitter, Facebook, de gemeentelijke website en de Gemeentepagina in de Nieuwsklok. Inhoudelijk is de informatie van al deze gemeentelijke uitingen – voor inwoners goed te weten – echter niet gelijk, u zou dus zomaar nieuws kunnen missen!

Enkele voorbeelden:

Bij een grote brand leest u op de Twitterpagina  van de gemeente het advies om ramen en deuren te sluiten, maar datzelfde bericht komt niet op  de Facebookpagina van de gemeente.
Uw gemeente stuurt een uitnodiging voor een informatie avond naar 20 omwonenden, maar die brief komt niet bij huis nummer 21, net om de hoek. De uitnodiging komt niet in de media.
In de Nieuwsklok leest u enkele pagina’s met gemeentenieuws, die ook op de website van de gemeente worden geplaatst, maar niet of slechts voor een deel via de gemeentelijke Twitter en Facebook bij de lezer komen.

Ja graag!

Na het lezen van het gemeentelijk onderzoek, hebben wij aan onze lezers de vraag gesteld: Willen onze lezers al het gemeentenieuws ook via Oisterwijknieuws.nl lezen? 70% gaf hierop een ‘Ja’, 30% klikte op ‘nee’. Deze uitkomst past bij een eerder advies van het Oisterwijkse SKN Kennisnetwerk, waarin aan de gemeente werd geadviseerd om de gemeenteberichten meer uniform, met gelijke inhoud én via alle lokaal gebruikelijke media te verspreiden. Daarmee zouden meer inwoners het gemeentenieuws structureel beter tot zich krijgen. Of de gemeente dit advies in 2019 overneemt is nog niet bekend.

De vraag die wij onze lezers hebben gesteld.